'Stikstofvoorstel is proefballonnetje'

De stikstofcrisis is inmiddels twee jaar oud. Er is al veel over gezegd en geschreven. De koeien geven nog steeds witte melk, de wegberm bloeit als vanouds en aannemers kunnen het werk niet aan. Wat nou crisis?

%27Stikstofvoorstel+is+proefballonnetje%27
© archief

Ambtenaren hebben als leidraad voor een nieuw kabinet een rapport geschreven met oplossingen voor het stikstofprobleem. Erg creatief zijn ze daarbij niet te werk gegaan. Het voorstel is het aantal dieren in Nederland met 50 tot 70 procent te laten krimpen.

De aanval is doorgaans de beste verdediging. LTO Nederland heeft een akkoord opgesteld met clubs als Natuurmonumenten, Bouwend Nederland en nog een paar ver-van-ons-bedorganisaties.

Het akkoord draait erom dat deze organisaties aanbieden sneller te krimpen in stikstofuitstoot dan de wet voorschrijft. In ruil daarvoor vragen zij onder meer een budget van 15 miljard euro, een sluitend registratiesysteem en legalisering voor 2022 van buiten hun schuld onvergunde bedrijven. Best slim om fors geld te vragen voor doelen die uiteindelijk toch zullen moeten worden gehaald.

Het is niet gepast dat vergunde ruimte in de aanbieding wordt gedaan

Jack Rijlaarsdam, melkveehouder in Stompetoren

De grootste beperking van de uitstoot moet komen van het emissiearm maken van melkveestallen. De animo voor vrijwillige deelname lijkt niet afdoende, dus een wettelijk verplichte stalaanpassing ligt voor de hand. Daarnaast wordt vol ingezet op stikstofreductie bij piekbelasters. Het lijkt erop dat dit bedrijven zijn die in of tot 250 meter van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied liggen.

LTO-voorzitter Van der Tak gaf aan dat een dergelijk vergund bedrijf gewoon door kan boeren, maar het plan schrijft voor dat aanpassing ook dan verplicht is. Bedrijven die in 2030 nog als piekbelaster te boek staan, worden zelfs gedwongen te stoppen of te verplaatsen.


De commentaren onderweg zijn niet mals. Terecht, het is niet gepast dat vergunde ruimte in de aanbieding wordt gedaan en een deel van onze collega's verplicht moet stoppen of verplaatsen.

Tegelijkertijd moeten we het plan niet groter maken dan het is. LTO heeft geen vol mandaat van de sector en kan dus zelf niets afdwingen. De inkt van de stikstofwet is ondertussen amper droog, aanpassing ligt niet voor de hand. Vooralsnog valt het plan in de categorie proefballonnetjes.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer