Tweede Kamer vraagt ruimte voor biologisch in de supermarkt

De regering moet een convenant sluiten met supermarkten over de afzet van biologische producten. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag aan de regering gevraagd. Daarnaast steunde de Kamer voorstellen om biologische landbouw en biologische bloembollenteelt aantrekkelijker te maken.

Tweede+Kamer+vraagt+ruimte+voor+biologisch+in+de+supermarkt
© Dirk Hol

Het voorstel voor dit plan was afkomstig van de Tjeerd de Groot (D66) en Derk Boswijk (CDA) en kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. De achterliggende gedachte is dat de Europese Commissie een omslag wil maken naar duurzame landbouw. Daarbij krijgt biologisch geproduceerd voedsel een belangrijke rol toebedeeld.Er moet dan wel een markt zijn voor deze producten en De Groot en Boswijk constateren dat de supermarkten een grote invloed hebben op het consumentengedrag. Zij vinden dat de Europese supermarkten ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor de producten die ze verkopen. De Kamerleden willen daarom met het convenant afspraken maken met supermarkten. Het gaat daarbij om de inzet van supermarkten op het gebied van voorlichting, schapruimte en het aanbod van biologische producten.


Areaal biologisch in Nederland

De meerderheid van de Tweede Kamer vroeg de regering verder om biologische landbouw een prominente plek te geven in de Nederlandse invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook dit gebeurde op initiatief van De Groot en Boswijk.

Zij stellen dat het de groei van het biologische areaal in Nederland achterblijft bij de rest van Europa. Ook heeft Nederland in het huidige GLB geen budget gereserveerd voor biologische landbouw. Het Nationaal Strategisch Plan, de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB, biedt ruimte om samenwerkingsverbanden voor kwaliteitsschema's te ondersteunen.

Het aannemen van deze motie kan betekenen dat biologische boeren automatisch recht hebben op de basispremie per hectare, plus alle ecoregelingen vanwege hun extra inzet op natuur en milieu. Biologische boeren worden daarmee administratief ontlast. Bovendien komt er extra geld beschikbaar voor samenwerkingen en doorontwikkeling op het gebied van verduurzaming.


Biobollen voor de overheid

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om met de biologische sector, gemeenten en provincies te bekijken of het mogelijk is het aandeel biologische bloembollen en perkgoed dat afgenomen wordt door gemeenten en provincies te verhogen. Dat moet binnen afzienbare tijd naar minimaal 25 procent worden gebracht.

De achterliggende gedachte is dat Nederlandse overheidsinstanties een grote afnemer zijn van bloemenbollen en perkgoed. Als zij overstappen op biologische bloembollen komt de doelstelling om in 2030 25 procent van de landbouwgrond voor biologische te gebruiken een stap dichterbij.


Bionext is blij

Directeur Michaël Wilde van Bionext, de brancheorganisatie van de biologische sector, is opgetogen over de besluiten van de Tweede Kamer. 'Het is lang geleden dat de biologische sector zoveel steun kreeg.' Dit maakt het voor veel partijen aantrekkelijker om een stap extra te zetten, bijvoorbeeld met een aanvullend keurmerk, zonder dat het hen extra geld kost, zoals nu vaak het geval is.

'Het betekent dat boeren 'die goed bezig zijn' eindelijk financieel worden beloond', zegt Wilde. 'Dat de consument meer keuze krijgt in het biologische aanbod en dat Nederland weer mee kan komen in de Europese groeicijfers. Keuzes die passen bij de Europese ambitie om naar 25 procent biologisch te groeien, waarbij zowel vraag als aanbod wordt gesteund, zodat de sector evenwichtig kan groeien.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer