Kamer wil snelle toelating laagrisicomiddelen

De regering moet zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico sneller worden toegelaten. Die opdracht heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag aan de regering gegeven. Daarnaast stemden de Kamerleden in met een onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.

Kamer+wil+snelle+toelating+laagrisicomiddelen
© Vidiphoto

Het kabinet moet van de Tweede Kamer zorgen voor een apart loket voor groene laagrisicomiddelen bij toelatingsinstantie Ctgb. Daarmee kunnen ze voorrang krijgen bij de behandeling in het toelatingstraject ten opzichte van reguliere middelen.

Het initiatief voor deze actie komt van de Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Derk Boswijk (CDA). Zij vinden zo'n loket nodig, omdat de toelatingsaanvraag voor nieuwe groene laagrisicogewasbeschermingsmiddelen nu te lang duurt.

Areaal kleine toepassingen oprekken

Daarnaast moet de regering de grens voor 'kleine toepassingen' oprekken. Nederland hanteert een afbakening van 1.000 hectare voor de bedekte teelt en een afbakening van 5.000 hectare voor de onbedekte teelt voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen. In de meeste andere EU-lidstaten is dit respectievelijk 5.000 en 10.000 hectare of meer.

Door de afwijkende afbakening zijn sommige groene middelen niet beschikbaar voor Nederlandse kleine teelten. De Tweede Kamer wil daarom dat de grens in Nederland voor groene laagrisicogewasbeschermingsmiddelen wordt opgerekt naar 5.000 hectare voor bedekte teelt en naar 10.000 hectare voor de onbedekte teelt.

Alternatief in bietenteelt

De regering moet van de Tweede Kamer in gesprek met de agrarische sector om een werkbaar alternatief te vinden voor het gebruik van neonicotinoïden door bietentelers. Middelen met neonicotinoïden zijn niet meer toegestaan in de Europese Unie, maar lidstaten kunnen nu zelf bepalen hoe ze navolging geven aan dit verbod. Hierdoor zijn er verschillen in Europa ontstaan.

Bietentelers in Nederland gebruiken nu andere middelen om hun bieten te beschermen, maar deze middelen hebben soms een hogere milieudruk. De Tweede Kamer is hier niet gelukkig mee en vraagt de regering om met alternatieven te komen. Het initiatief voor dit voorstel komt van Thom van Campen (VVD), Derk Boswijk (CDA), Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Onderzoek gevolgen middelengebruik

De regering gaat in opdracht van de Tweede Kamer een langetermijnstudie doen naar de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Het initiatief voor deze opdracht komt van Laura Bromet (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA). Zij stellen dat de Gezondheidsraad zich in zijn advies over de gevolgen van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen vooral baseert op buitenlands onderzoek. Daarom willen beide Kamerleden dat er langlopend onderzoek in Nederland wordt gedaan.

Verder heeft de Kamer, op initiatief van GroenLinks, D66 en PvdA, de regering opgedragen het gebruik van glyfosaat op rijksgronden te stoppen. Van de rijksgronden is 90 procent uitgegeven in pacht. Bij het opnieuw verpachten aan landbouwbedrijven wordt voortaan de clausule opgenomen dat deze grond uitsluitend voor biologische landbouw mag worden gebruikt.

Europese eiwitten

De Tweede Kamer stemde zoals verwacht in het voorstel om Europese productie van plantaardige eiwitten te stimuleren. Dat betekent dat de Nederlandse regering zich in de Europese Unie moet inzetten voor plantaardige eiwitten die uit Europa komen. Dat mag niet leiden tot ontbossing in Europa. Dit voorstel werd ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer