Vertrouwen boeren en tuinders licht toegenomen

Het vertrouwen van boeren en tuinders is in het eerste kwartaal van 2021 fractioneel toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van LNV en Wageningen Economic Research.

Vertrouwen+boeren+en+tuinders+licht+toegenomen
© John van Vught

De verschillen tussen de sectoren zijn groot. In de sector akkerbouw en de groep overige agrarische bedrijven, zoals de paarden-, schapen- en kalverhouderij, is het vertrouwen gedaald. Vijf andere sectoren laten een toename in vertrouwen zien. Per saldo stijgt de Agro Vertrouwensindex slechts met een halve punt.Bij de glastuinbouw en varkenshouderij is het vertrouwen met ruim 9 punten gestegen. Maar ook melkveehouders en pluimveehouders zien het functioneren van hun bedrijf zonniger in. Beiden zijn goed voor een stijging van 5 punten elk. Bij opengrondstuinders blijft de stijging beperkt tot 2 punten. In de akkerbouw is de index met 1 punt afgenomen. Met deze wijzigingen zijn de verschillen in vertrouwen tussen de sectoren toegenomen.

De Agro Vertrouwensindex wordt gevormd door de stemmingsindex (de huidige situatie) en de verwachtingsindex voor de komende twee à drie jaar. De stemmingsindex is overall gestegen met 2 punten, terwijl de verwachting is gedaald met bijna 1 punt. Deze enquête is in april 2021 uitgezet naar ondernemers.


De land- en tuinbouwstemmingsindex, die het gevoel van ondernemers over de huidige situatie op het bedrijf weerspiegelt, is 2 punten omhooggegaan. Glastuinders zijn in opperbeste stemming, uitgedrukt in 15 punten bovenop de index. Ook varkenshouders zien de toekomst zonnig in, goed voor een stijging van bijna 13 punten op de index. Bij de andere sectoren is men iets minder enthousiast, maar met 8 punten zijn ook melkveehouders positiever geworden.

Pluimvee zit ook in de lift (+5 punten), de index staat nu op ruim 27 punten. Bij opengrondstuinders is een beperkte groei van 2 punten te zien. Maar hier was de stemming al relatief goed. De stemmingsindex bij de akkerbouwers is gedaald met 3,3 punten en staat nu op 4 punten in dit eerste kwartaal. Overige bedrijven uit de agrarische sector, zoals (vlees)kalveren, schapen en paard- en ponybedrijven temperen ook hier de groei.


Conjunctuurindex

Als boeren en tuinders worden gevraagd vooruit te kijken naar de komende twaalf maanden, is men wederom positiever dan een kwartaal eerder. De index steeg met 5 punten. Maar de pessimisten blijven hier net in de meerderheid. De index staat nog op -2 punten, maar is sinds het tweede kwartaal van 2017 niet zo hoog geweest.

De conjunctuurindex nam vooral toe onder melkveehouders, akkerbouwers en varkenshouders. Bij deze drie sectoren nam de index met meer dan 10 punten toe. Ook hier dempen de niet-getoonde overige landbouwbedrijven met bijvoorbeeld graasdieren, kalveren of paarden een verdere toename van de index.


Middellange termijn

Als naar de middellange termijn van het bedrijf wordt gevraagd (twee tot drie jaar verder), zijn boeren en tuinders wat minder enthousiast dan over het hier en nu. De index is gedaald met 1 punt tot +4 punten. De optimisten wonnen het nipt van de pessimisten. Opvallend is dat bij vrijwel alle sectoren de index toeneemt, terwijl de totale land- en tuinbouwindex daalt. Dit komt door de geiten, schapen- en kalverhouderij en andere overige landbouwbedrijven, die sterk negatief tegen de toekomst aankijken.

Daarnaast zijn de veranderingen bij de belangrijke sectoren, zoals de akkerbouwers en melkveehouders, beperkt. Zo is de verwachting bij die eerste groep met 1,1 punt gestegen. En bij de melkveehouders met 2,3 punt. Ook hier tonen de varkenshouders en pluimveehouders zich positiever, met een toename van respectievelijk 7 en 6 punten. In de tuinbouw blijft men wat de toekomst betreft aan de voorzichtige kant, met een stijging van 4 punten. De opengrondstuinbouw houdt het bij een hogere index van 2 punten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer