Kalver- en melkveesector uiten zorgen over 'extreme scenariostudies'

Diverse organisaties uit de melkvee- en kalverhouderij roepen de overheid en politiek op om met realiteitszin te spreken over verduurzaming van de sectoren. De scenariostudies voor de kalverhouderij die dinsdag werden gepubliceerd door landbouwminister Carola Schouten staan ver af van de praktijk van de boer, laten de partijen in een reactie weten.

Kalver%2D+en+melkveesector+uiten+zorgen+over+%27extreme+scenariostudies%27
© Nieuwe Oogst

Volgens de LTO-vakgroepen Melkveehouderij en Kalverhouderij, NAJK, Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Zuivel Organisatie en Vee & Logistiek Nederland is het goed dat de minister de studie niet als een blauwdruk ziet voor de toekomst, maar als denkoefening om samen met de sector kansen in kaart te brengen. 'We staan altijd open om te leren en te verbeteren', schrijven de organisaties in een gezamenlijke persverklaring.

Maar de sectoren hebben een aantal zorgen over de uitwerking van de pilots. 'De minister geeft aan voorlopers erbij te willen betrekken. Als wordt overgegaan tot de inzet van pilots, dienen de betrokken bedrijven een representatieve afspiegeling te zijn voor de gehele sector.' Ze vinden bovendien dat een goed verdienvermogen voor de boer de sleutel vormt tot verandering.


Een tweede aandachtspunt waar eerst invulling aan moet worden gegeven volgens de sectoren, zijn de financiële gevolgen. 'Er moet duidelijk inzicht komen in de impact op individuele bedrijven en de sector als geheel. En het verdienmodel moet er nadrukkelijk in worden betrokken.'

De sectororganisaties vinden dat de scenario's in grote mate zijn gebaseerd op aannames en ze wijzen erop dat er nog veel wordt onderzocht in publiek-private samenwerkingen. Daarin wordt door Wageningen University & Research gedegen en zorgvuldig onderzoek gedaan naar kansen voor verbeteringen in de keten, zowel op management- als op systeemniveau. De resultaten daarvan worden nog dit jaar verwacht. De sectoren willen dat de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek er nadrukkelijk bij worden betrokken, voordat scenariostudies worden omgezet in pilots.


Gezonde kalveren

Zowel in de scenariostudie als de Kamerbrief staan een aantal zaken waar we de sectoren zich niet in herkennen. Daarover willen ze in gesprek met de minister. De organisaties benadrukken dat ook voor de sector gezonde kalveren centraal staan. 'Een gezond, vitaal kalf is immers de basis voor een gezond bedrijf', stellen ze.

'In de Kamerbrief laat minister Schouten zien dat de kalversector en melkveehouderij samen al grote stappen zetten en resultaten boeken in antibioticareductie en het stimuleren van het dierenwelzijn met keteninitiatieven als KalfOK, het KalfVolgSysteem en een ketenbrede aanpak van dierziekten. Net als de publiek-private samenwerkingen 'Vitaal en gezond kalf' en 'Kansen voor het kalf in de keten'. Wij zien dit als een stimulans om op deze initiatieven voort te bouwen', aldus de organisaties.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer