LTO: energieplan Soest is 'brug te ver'

De plannen voor grootschalige energieopwekking van de gemeente Soest zijn 'een brug te ver'. Dat stelt LTO Noord in een reactie op de gemeenteplannen. Soest wil ruimte creëren voor 50 hectare zonnevelden op landbouwgrond en maximaal zeven windturbines.

LTO%3A+energieplan+Soest+is+%27brug+te+ver%27
© Twan Wiermans

Deze plannen gaan nog een stap verder dan er vanuit de Regionale Energiestrategie (RES) van Soest wordt gevraagd. 'Dit is in feite een RES+', zegt Martijn van Dijk namens LTO Noord-afdeling Eemland. 'Soest doet dit vanuit de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.'

Recent zaten Van Dijk en medebestuurders met de Soester wethouders om tafel, aansluitend uitten zij in een brief hun zorgen over de hoeveelheid zon op land en de beoogde ligging. LTO acht de beoogde gebiedsontwikkeling niet realistisch. 'De landbouwsector in de regio Amersfoort, maar vooral ook in Soest, komt zelf grond tekort om de transitie te kunnen maken naar een duurzamere landbouwsector.'


Bedreiging weidevogelpopulatie

Daarbij wordt gewezen op een verkennend rapport van Wageningen University & Research (WUR), dat het tekort aan landbouwareaal inzichtelijk maakt. 'Het inpassen van andere ruimtelijke opgaves, zoals de energieopgave, is gewoonweg niet mogelijk.'

Daar komt nog bij dat het landbouwareaal de laatste 20 jaar is gekrompen voor natuurontwikkeling en nu, omdat natuurgrond is uitgesloten voor energieopwekking, opnieuw inkrimpt. Behalve de 50 hectare voor zonneparken is het ook de bedoeling om extra te compenseren met landschapselementen. 'Een directe bedreiging voor de terugkerende weidevogelpopulatie, aangezien deze landschapselementen perfecte schuilgelegenheden zijn voor predatoren', aldus LTO.


Polder opofferen

LTO pleit ervoor dat Soest z'n plannen heroverweegt en kiest voor meer windturbines en behoud van het landbouwareaal. 'Wij vragen ons oprecht af of je niet gewoon moet constateren dat het Uitnodigingskader grootschalige opwekking (zoals het plan van de gemeente Soest officieel heet, red.) een brug te ver is voor Soest en haar kostbare landschap. Moet je het wel op je geweten willen hebben dat onze prachtige, als groene longen fungerende, polder definitief opgeofferd wordt voor, zoals door de gemeente aangegeven, tijdelijke maatregelen tenaanzien van duurzame energie?'

Van Dijk stelt slapeloze nachten te hebben gehad van de plannen: 'De druk op de grond is al zo groot, ze beseffen niet dat de landbouwsector deze hard nodig heeft.' Momenteel worden de reacties op de plannen verwerkt, waarna de gemeenteraad er op 8 juli definitief over beslist.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer