Minister houdt banken medeverantwoordelijk voor problemen

Banken zijn medeverantwoordelijk voor de huidige problemen in de land- en tuinbouw, inclusief de stikstofcrisis, vindt landbouwminister Carola Schouten. Toch schoten ze in het verleden per definitie niet tekort in hun voorlichting aan agrarische klanten.

Minister+houdt+banken+medeverantwoordelijk+voor+problemen
© Dirk Hol

Dat laat de minister weten in antwoord op Kamervragen. De aanleiding voor die vragen was de uitzending van het tv-programma Zembla op 28 januari, waarin Rabobank erkent dat de bank medeverantwoordelijk is voor de problemen die voortkomen uit het huidige landbouwsysteem.


'Ik vind dat alle partijen die deel uitmaken van het Nederlandse agrocomplex, inclusief de financiële instellingen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de landbouw zoals die zich vanuit het verleden heeft ontwikkeld', schrijft Schouten.

De minister vindt daarom dat alle partijen ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om mee te werken aan een structurele omslag naar een meer volhoudbaar landbouwsysteem. 'Geen enkele partij, ook niet de financiële instellingen, kan zich hieraan onttrekken.'


Risico-inschatting

Schouten zegt dat het kabinet vindt dat financiële instellingen rekening dienen te houden met voorzienbare risico's bij het verstrekken van financiering. Tot deze risico's behoren in toenemende mate ook klimaat- en milieugerelateerde risico's en transitierisico's. Die kunnen immers gevolgen hebben voor klant en instelling zelf.

De banken hebben op dit vlak in het verleden niet verzaakt bij het verstrekken van financiering, vindt de minister. 'Omdat het inzicht in en het meewegen van deze risico's relatief nieuw is, zijn de gevolgen door onzekerheid omgeven. Dit komt onder andere door de nog beperkte beschikbaarheid van data. Door deze onzekerheid kan het zijn dat de risico-inschatting gedurende de tijd verandert.'


Verduurzaming

Schouten rekent er in eerste instantie op dat de financiële sector zijn verantwoordelijkheid neemt in de omslag naar een meer duurzaam landbouwsysteem. Ze denkt dat banken belang hebben bij die omslag en ziet op dit vlak ontwikkelingen in de financiële sector die kunnen bijdragen aan verduurzaming van de agrarische sector. De minister ziet nu geen noodzaak voor aanvullende wet- of regelgeving om deze ontwikkeling af te dwingen.

De minister vindt wel dat banken 'een proactieve rol moeten spelen in de omslag waar de landbouw voor staat en dat de banken daarin ook een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben. Daarom spreek ik financiële instellingen die actief zijn in de agrosector aan op voldoende ambitie om hun rol in de financiering van de omschakeling naar een duurzamere landbouw op zich te nemen en die verder uit te bouwen.'

'Ik roep financiële instellingen op om het belang van een gezond en duurzaam bedrijfsmodel te verankeren in hun financieringsbeleid en agrarische ondernemers daarmee te faciliteren in de omschakeling naar een duurzamer bedrijfsmodel', schrijft de minister.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer