Meer variatie in waterpeil Friese boezem

Er komt meer variatie in het waterpeil van de Friese boezem. Dat blijkt uit het ontwerp-peilbesluit voor de Friese boezem.

Meer+variatie+in+waterpeil+Friese+boezem
© niels de vries

Het huidige peilbesluit is in 1999 vastgesteld. Wijzigingen zijn noodzakelijk omdat in de loop der tijd stukjes boezem zijn ingepolderd of juist zijn toegevoegd aan het wateroppervlak. Daarnaast vraagt de klimaatverandering om een aangepast beheer van de Friese boezem. Het totale wateroppervlak van de Friese boezem bedraagt in de winter 18.571 hectare. In de zomer is dit iets kleiner, 17.000 hectare, omdat de zomerpolders dan droog staan.

Voor de natuurontwikkeling langs de waterranden is meer variatie in het waterpeil gunstiger, stelt Wetterskip Fryslân. Daarom is in het nieuwe peilbesluit opgenomen dat het waterschap in het voorjaar, bij gunstige weersomstandigheden, het boezempeil enkele weken kan verhogen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de rietgroei gestimuleerd. Dat is goed voor het waterleven en de bescherming van oevers. In de nazomer wordt het peil zo laag mogelijk gezet. Op deze manier wordt de natuurlijke dynamiek nagebootst.


Zomerpolders

Ook zomerpolders krijgen een gevarieerder waterbeheer. Dit zijn polders die 's zomers in gebruik zijn als natuur- of landbouwgrond en 's winters onder water staan. In het oude peilbesluit zijn alle zomerpolders van 1 oktober tot 1 april onderdeel van de boezem. In het nieuwe peilbesluit wordt deze periode afgestemd in overleg met de natuurbeheerders.

Het nieuwe peilbesluit is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van landbouw, natuur, beroeps- en recreatievaart en de binnenwatervisserij. Belanghebbenden kunnen hier binnen zes weken op reageren. Daarna stelt het waterschapsbestuur een definitief peilbesluit vast.

Het waterschap regelt het boezempeil door water in te laten vanuit het IJsselmeer en af te voeren via het Hooglandgemaal bij Stavoren, het Woudagemaal bij Lemmer, enkele kleinere zeegemalen en de spuisluizen bij Harlingen en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Via de boezem wordt water aan- en afgevoerd naar deelgebieden met een eigen waterpeil. Denk aan natuurgebieden, landbouwpolders en bebouwde gebieden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 8°
  80 %
 • Zondag
  11° / 2°
  10 %
 • Maandag
  11° / -2°
  0 %
Meer weer