Slot+dreigt+voor+boerenbedrijven+in+veenweide+bij+Leeuwarden
Nieuws
© Tienke Wouda

Slot dreigt voor boerenbedrijven in veenweide bij Leeuwarden

Leeuwarden dreigt de melkveehouderij in het veenweidegebied in zijn gemeente op slot te zetten. Dat blijkt uit het conceptomgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid. De gemeente moet terug naar de tekentafel en met de 24 boeren in gesprek gaan, vindt LTO Noord.

Gemeente Leeuwarden spreekt in het conceptomgevingsplan van een 'koerswijziging in de veenweide- en kleiveengebieden'. Dit houdt in dat de gemeente niet meewerkt aan nieuwe ontwikkelingen gericht op uitbreiding van stallen en veestapels. 'We willen wel meewerken aan ontwikkelingen die leiden tot een verandering richting extensieve vormen van landbouw, zoals natuurinclusieve landbouw en streekgerichte voedselproductie, die geen schade toebrengen aan het naastgelegen Natura 2000-gebied De Alde Feanen.'

In het hele Buitengebied Zuid wil Leeuwarden een verbod op nieuwe intensieve veehouderijen, nieuwe geitenhouderijen en kassencomplexen vanaf 1.000 vierkante meter vanwege milieuoverwegingen, de druk op de omgeving en lichtbeleid van kassen. Bestaande bedrijven kunnen tot 20.000 vierkante meter uitbreiden. Uitbreidingen groter dan 1 hectare zijn volledig vergunningplichting.


Binnenplanse omgevingsplanactiviteit

'Activiteiten worden mogelijk gemaakt met een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (afwijking). Voorheen was hiervoor een wijzigingsprocedure nodig. Deze procedure komt te vervallen onder de Omgevingswet. De nieuw voorgestelde procedure is een veel kortere procedure, maar wel met de nodige waarborgen', zegt een woordvoerder van gemeente Leeuwarden.

Bovendien wil de gemeente dat landbouwgrond onder een aantal voorwaarden vergunningsvrij kan worden veranderd in natuurgrond.


Boosheid en onbegrip

De plannen van de gemeente leiden tot boosheid en onbegrip bij agrarisch ondernemers rond Leeuwarden. LTO Noord-regiobestuurder Jan Teade Kooistra wil dat de gemeente eerst met boeren in gesprek gaat, voordat ze haar plannen verder uitwerkt.

'Gemeente Leeuwarden loopt ver voor de muziek uit met haar plannen voor het veenweidegebied. Ze komt met veel zwaardere regels dan de provincie van plan is met het gebied. Dat komt door onkunde bij de ambtenaren. Zij hebben geen idee wat er op agrarisch gebied speelt. Daar waar de gemeente nog niet zo lang geleden een stadsgemeente was, heeft Leeuwarden er na een fusie met andere gemeenten een stuk buitengebied bij gekregen. Dat verklaart waarom ambtenaren nu een gek idee hebben aangeleverd.'


Twee wethouders

Kooistra heeft overleg gevoerd met twee wethouders. 'De gemeente moet eerst wachten totdat Provinciale Staten de nieuwe veenweidevisie hebben behandeld. Gemeente Leeuwarden pakt het niet slim aan. Ze strijkt hiermee inwoners in het gebied tegen de haren in. Zij zetten de hakken in het zand.'

De extra restricties zijn volgens biologische melkveehouders Jolanda en Sybrand Bouma uit Grou een dolksteek voor het gebied. Zij vragen de gemeente het plan voor het veenweidegebied in te trekken en gelijk te stellen aan de rest van het agrarische gebied van de gemeente Leeuwarden. 'We worden in een video van de gemeente over het veenweidegebied afgezet als criminelen. In de ogen van de gemeente hebben de boeren onder andere de bodemdaling veroorzaakt, terwijl de daling in dit gebied nihil is en eerder veroorzaakt is door gaswinning. Het zijn vooringenomen ideeën. Daar kan ik heel slecht tegen. De gemeente heeft ons helemaal niet eens gehoord', geeft Jolanda Bouma aan.

Boeren weten volgens de boerin als geen ander hoe de grond hier in elkaar steekt. 'Zij hebben zich al heel lang geleden aangepast aan de omstandigheden met behoud van het veen.’

'Een heel gebied is zonder blikken of blozen onderuitgehaald. Wie gaat investeren in een failliete boedel zonder perspectief? Die negativiteit straalt erg uit, naar bijvoorbeeld banken die geen financiële middelen beschikbaar stellen. Alle kracht gaat zo uit de bedrijven, terwijl je juist sterke bedrijven nodig hebt wanneer je zaken wilt veranderen. De gemeente heeft inmiddels aangegeven met de boeren te willen praten. Dit heeft echter alleen zin als B en W eerst het omstreden plan van tafel haalt.’, stelt Sybrand Bouma.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer