Meetnetverbetering nodig voor grondwaterkwaliteit

Om de grondwaterkwaliteit in de gaten te houden, wordt de waterkwaliteit in Nederland gemeten in verschillende meetnetten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om de kwaliteit van de data en het beheer landelijk te verbeteren. De provincies werken hier al aan.

Meetnetverbetering+nodig+voor+grondwaterkwaliteit
© Nieuwe Oogst

Het RIVM onderzocht de manier waarop grondwaterkwaliteitsmeetnetten zijn ingericht en hoe ze worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dataset van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) nauwkeurig is. Binnen het LMG wordt regel- en stelselmatig gemeten. Er waren weinig verschillen in de uitvoering tussen de jaren en gebieden. 'In de provinciale meetnetten wordt minder vaak gemeten en er zijn in de uitvoering meer verschillen tussen de jaren en de gebieden.'

Door de verschillen is het onzeker hoe geschikt de provinciale meetnetten zijn voor verschillende landelijke toepassingen, stelt het rijksinstituut. 'Om hier inzicht in te krijgen is statistisch onderzoek nodig. De feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten beschrijft de verschillen en overeenkomsten in de manier waarop de meetnetten zijn ingericht (wie doet wat) en hoe ze worden uitgevoerd (waar, welke stoffen en wanneer).'


Gegevensverzameling

In Nederland worden via meerdere meetnetten gegevens over de kwaliteit van het grondwater verzameld, geeft het RIVM aan. Hiermee worden concentraties van verschillende stoffen gemeten, waaronder nitraat. 'Naast een landelijk meetnet heeft elke provincie een eigen meetnet. Zij gebruiken hierbij ook een deel van de landelijke putten; het verschilt per provincie in welke mate. Op hoofdlijnen zijn de resultaten over nitraat van het landelijke meetnet en de provinciale meetnetten hetzelfde, maar er zijn ook verschillen, zeker regionaal.'

De meetnetten hebben verschillende doelen. Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit wordt onder andere gebruikt voor de verplichte Europese rapportage over nitraat. De meetnetten van de provincies leveren gegevens voor regionale doelen en voor de verplichte Europese rapportage voor de Kaderrichtlijn Water.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer