Nog+steeds+groot+risico+op+vogelgriep
Nieuws
© Drik Hol

Nog steeds groot risico op vogelgriep

Het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven wordt nog altijd hoog ingeschat. Dit blijkt uit een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV. Het ministerie wijst daarin naar een nieuwe risico-inschatting van de 'deskundigengroep dierziekten'.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus circuleert nog steeds onder de Nederlandse wilde vogels. Het aantal besmette vogels neemt wel af. Er is nu een kleine kans dat trekvogels vanuit de besmette regio in Frankrijk naar Nederland komen. De oplopende omgevingstemperaturen in Nederland zijn ongunstig voor overleving van het virus, maar de watertemperatuur kan nog lang laag blijven. Zo kan het virus toch nog lang overleven in het water.

Minister Carola Schouten van LNV vraagt de deskundigengroep eind april 2021 om een nieuwe risico-inschatting.

Vooral roofvogels

De 'deskundigengroep dierziekten' schatte eind maart het vogelgrieprisico voor pluimveebedrijven hoog in. Deze inschatting is iets lager dan in januari. Volgens gegevens van Wageningen Bioveterinary Research test ongeveer 10 procent van het aantal vogels dat wordt ingezonden positief voor het HPAI-virus. Dat is minder dan in januari en februari, toen ongeveer 15 tot 18 procent van de ingezonden vogels positief testte.

Het soort vogels dat wordt gevonden en besmet, is anders dan aan het begin van de uitbraken in het najaar van 2020. Nu zijn het vaak roofvogels zoals buizerds, slechtvalken en andere aaseters zoals meeuwen. Eerder waren het vooral watervogels.

Ophokplicht blijft

De landbouwminister heeft besloten dat de ophokplicht voorlopig van kracht blijft, vanwege het hoge insleeprisico waar de deskundigen voor waarschuwen. Ook in de landen om ons heen wordt nog regelmatig hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. In Duitsland zijn de afgelopen twee weken 83 bedrijven besmet geraakt en in Polen 84. Daarnaast was er nog een kleiner aantal besmettingen bij bedrijven in Frankrijk, Tsjechië en Estland.

Als er zich geen nieuwe uitbraken voordoen, zal Nederland zich vanaf 24 juni 2021 weer vrij verklaren van aviaire influenza.


Vogelgriepuitbraken in Nederland. (Bron: WUR )

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer