Onrust door plan voor Vijfde Dorp

Provincie Zuid-Holland heeft samen met gemeente Zuidplas en de Grondbank RZG Zuidplas een bestuurlijke overeenkomst opgesteld die moet leiden tot uitvoering van het 'masterplan Middengebied Zuidplaspolder'. Onderdeel is het Vijfde Dorp dat op termijn achtduizend nieuwe woningen moet opleveren.

Onrust+door+plan+voor+Vijfde+Dorp
© Vidiphoto

De plannen zorgen voor grote onrust onder de diverse agrarische sectoren. Voorzitter Arie Verhorst van LTO Noord Zuid-Holland erkent de noodzaak van nieuwe woningen voor Zuid-Holland. 'Onze eerste voorkeur gaat dan uit naar inbreilocaties in het verstedelijkt gebied. Is het daarbuiten onafwendbaar, ga dan voor een integrale aanpak en geef betrokken grondeigenaren en -gebruikers zo snel mogelijk duidelijkheid over hun toekomst.'

De provincie wees de Zuidplaspolder al in 2004 aan als ontwikkellocatie voor woningbouw. De Raad van State vernietigde de afgelopen jaren diverse bestemmingsplanwijzigingen, doordat een te lange termijn voor de realisering werd gehanteerd of omdat 'conserveren van bedrijvigheid' onrechtmatig is.


Eigenlijk is aan die situatie nog niets veranderd, stelt bestuurder Frits Mostert van Glastuinbouw Nederland, die met zijn kwekerij midden in het plangebied ligt. 'Vanaf 2024 zouden ze kunnen beginnen met de bouw van de eerste vierduizend woningen. De tweede fase gaat dan in vanaf 2034. Intussen zit dit hele gebied klem. Bedrijfsontwikkeling is onverantwoord met alle planologische onzekerheid of straks zelfs niet langer toegestaan. En voor uitplaatsing is er onvoldoende geld.'


Meer groen aanleggen

Mostert verwacht dat de ruimtelijke plannen van de overheid op termijn opnieuw ter beoordeling aan de Raad van State worden voorgelegd. 'De bouw van woningen brengt met zich mee dat er meer groen moet worden aangelegd. In de plannen zoals ze er nu liggen, is er te weinig geld om dat allemaal aan te kopen. Daarom is gekozen voor coulissebeheer, oftewel fragmentarisch groen rondom de bedrijven.'

Ook Verhorst waarschuwt voor de schaduwwerking van de plannen voor het Vijfde Dorp. 'Dit gaat veel meer ondernemers aan dan diegenen die voor woningbouw wijken. Dat zorgt voor veel onzekerheid met als risico dat het gebied verpauperd. Ondernemers durven begrijpelijkerwijs niet meer te investeren.'


Lef getoond

De provincie vindt dat juist lef wordt getoond door de ontwikkeling in eigen hand te nemen. 'Overheden en deelnemers van de Grondbank RZG Zuidplas dragen bij door het aanpassen van beleid, het inbrengen van grond en het inzetten van geld.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 8°
  90 %
Meer weer