Agractie: 'Voer gedragscode voor de keten in'

Maak een agrarische hoofdstructuur, voer een gedragscode voor de keten in en geef boeren de keuze voor een basisvergoeding. Dat zijn drie van de aanbevelingen die Agractie heeft opgenomen in de langjarige visie die de vereniging donderdag in Den Haag presenteerde.

De nota van Agractie draagt de titel 'Stip 2030. Perspectief voor agrarisch Nederland'. Hierin benoemt Agractie knelpunten en mogelijke oplossingen voor de agrarische sector. De visie gaat in op het verdienmodel, de ruimtelijke inrichting van Nederland, dierenwelzijn, duurzaam ondernemen en het Nederlandse agrocluster.

Het stuk is aangeboden aan de politieke partijen. Eerder bood LTO Nederland de politieke partijen ook een manifest met aanbevelingen aan.


Agractie stelt ondernemerschap van boeren en tuinders centraal. De aanbevelingen zijn gericht op de lange termijn en moeten leiden tot eenduidig beleid dat boeren stimuleert te ondernemen op een manier die zowel financieel aantrekkelijk is als tegemoetkomt aan de wensen van de maatschappij.


Gedragscode

De visie bevat een aantal praktische tips, zoals de invoering van een gedragscode voor de keten. Dit houdt onder meer in dat de keten afspraken maakt over 'fair trade', waarin wordt gewaarborgd dat alle ketenspelers een prijs ontvangen boven een jaarlijks vastgestelde kostprijsberekening. Verder moet er onderzoek worden gedaan om te komen tot een minimum garantieprijs voor agrarische basisproducten voor de primaire producenten in Noordwest-Europa.Met de code wil Agractie ook afspreken niet langer te stunten op prijs met agrarische basisproducten zoals fruit, groente, zuivel of vlees Om onnodig slepen met producten te voorkomen, geven de afnemers de voorkeur aan producten uit Noordwest-Europa.


Grondbank voor jonge boeren

Door opkoop van bedrijven en stoppende ondernemers zal de komende tien jaar veel grond vrijkomen. Agractie stelt voor vrijkomende gronden op te nemen in een grondbank die door de Rijksoverheid wordt beheerd. Deze grond kan dan tegen gereduceerde pachttarieven weer beschikbaar worden gesteld aan de boeren, tegen voorwaarden gericht op maatschappelijke doelen.

De grondbank biedt op die manier perspectief aan jonge boeren. Ook neemt de kapitalisering van bedrijven af en ontstaat er ruimte voor nieuwe grondgebonden initiatieven.


Basisvergoeding

Agractie vind dat boeren de keuze moeten krijgen voor een 'Basisvergoeding'. Boeren kiezen in dit geval voor inkomenszekerheid over langere tijd. In ruil daarvoor moeten zij meerdere doelen bereiken op maatschappelijk gebied. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld CO2-opslag, landschapsbeheer of waterberging.


Foto: Erik Luiten (links) en Bart Kemp presenteerden hun plan donderdag in Nieuwspoort in Den Haag.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer