DLV%3A+Sanering+varkens+voorbeeld+Natura+2000%3F
Interview
© Rianne den Balvert

DLV: Sanering varkens voorbeeld Natura 2000?

De veehouderij staat een nieuwe saneringsronde te wachten. Een sanering die Natura 2000-gebieden moet ontlasten. Er zijn signalen, zegt Marco Hol van DLV Advies, dat de insteek daarvoor dezelfde wordt als de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Namelijk een vergoeding voor enerzijds productierechten en anderzijds de gebouwen.


Wat betekent dat?

'De Srv was gebaseerd op het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij. Op basis daarvan werd de vergoeding voor de stal berekend en de daarin gehanteerde afschrijving voor de leeftijd van gebouwen werd gevolgd. Het is heel aannemelijk dat KWIN ook de basis gaat vormen voor de nieuwe regeling, waarbij die afhankelijk is van de diersoort.'

Je weet ruwweg wat de contouren van de regeling zullen worden, dan is het goed je nu al te oriënteren

Marco Hol van DLV Advies

Een beroepsverbod was ook onderdeel van de Srv.

'Klopt. Dat was een voorwaarde die de Europese Commissie stelde aan de goedkeuring van de Srv. Zeker weten doe je het natuurlijk nooit, maar omdat het nu om het ontlasten van natuur gaat, is er goede hoop dat deelnemers aan de nieuwe regeling, mochten zij dat willen, wel elders hun veehouderij-activiteiten kunnen voortzetten. Een beroepsverbod zou geen slimme zet zijn'


Wat moet met deze regeling echt anders dan met de Srv?

'De termijnen die gelden bij de Srv-regeling zijn (te) kort gebleken. Dat had twee oorzaken: de gestelde termijnen in de regeling bleken in te veel gevallen niet haalbaar en soms ook kwamen de ondernemers te laat in actie.

'Bij dit soort regelingen moeten ondernemers snel weten te schakelen. Mijn advies is daarom: probeer zo ver mogelijk vooruit te denken. Als termijnen lang doorlopen, scheelt dat vergoeding. De afwaardering van je stallen loopt namelijk gewoon door.'


Wat verdient bij een nieuwe regeling nog meer aandacht?

'Van de Srv hebben we veel geleerd en bij een regeling in kader van de Natura 2000-gebieden zullen zich ook wel weer onvoorziene zaken zijn. Belangrijkste les uit de Srv is, dat je niets op zijn beloop moet laten. Is er onduidelijkheid, ga dan direct achter de duidelijkheid aan. Dat is dan van groot belang. '


Wat wilt u meegeven aan ondernemers?

'Er zijn best veel veehouderijbedrijven die belastend zijn voor Natura 2000-gebieden. Wanneer dat jouw bedrijf betreft en je weet ruwweg wat de contouren van de regeling zullen worden dan is het goed je daar nu al op te oriënteren.

'Mijn ervaring is dat veehouders met name 'wat-als-dan-gesprekken' lastig vinden. Zij praten liever vanuit zekerheden. Dus pas als ze een beschikking in huis hebben. Maar je hebt in principe maar acht weken om daarop te reageren en die termijn is kort. Eigenlijk te kort.'

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer