Afnemer heeft geen boodschap aan Nederlands ketenlogo

Nationale ketencertificering, zoals IKB Ei, heeft onvoldoende toegevoegde waarde voor de voedselverwerkende industrie. Deze sector blijkt meer waarde te hechten aan internationale standaarden om de voedselveiligheid te borgen via zelfregulering.

Afnemer+heeft+geen+boodschap+aan+Nederlands+ketenlogo
© Persbureau Noordoost

Dit hebben landbouwminister Carola Schouten en minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, gemeld aan de Tweede Kamer. Zij baseren zich op een onderzoek van Bureau Berenschot.

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat bedrijven in de voedselketen in de praktijk geen direct voordeel halen uit het werken met private kwaliteitssystemen die op ketenborging.nl staan. Verschillende bedrijven hadden hogere verwachtingen van het aangepaste en risicogerichte toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en wat dat hen zou opleveren.


Internationale standaard

Ondernemers in de voedselverwerkende industrie en retailsector hebben de website ketenborging.nl niet gebruikt om hun leverancierskeuze te bepalen. Zij willen zich in de praktijk niet aan een lokaal Nederlands initiatief binden of zich hierdoor laten sturen. De internationale Global Food Safety Initiative-standaarden worden door ondernemers in deze sectoren als belangrijker gezien. Het kiezen van leveranciers wordt hier dus meer door beïnvloed.

De evaluatie noemt als positieve punten dat de criteria waaraan de NVWA de kwaliteitssystemen toetst, duidelijkheid geven aan kwaliteitsschema-eigenaren over hoe de NVWA naar private kwaliteitssystemen kijkt. Het vertrouwen tussen de NVWA en schema-eigenaren is hierdoor ook toegenomen. Een positieve ontwikkeling is verder dat een aantal eigenaren van binnenlandse schema's door ketenborging.nl ertoe zijn aangezet het eigen kwaliteitsschema te verbeteren.


Herbezinning van verantwoordelijkheid

De uitkomsten van de evaluatie zijn voor de Stichting Ketenborging aanleiding voor een herbezinning van de verantwoordelijkheid, rol en taken die zij hebben bij het stimuleren van zelfregulering van de voedselveiligheid. De positieve ervaringen die zijn opgedaan in het project Private borging voedselketens met het onderling delen van kennis en informatie zullen in deze herbezinning worden meegenomen.

De stichting denkt onder andere aan het instellen van een privaat initiatief voor alle sectoren om kennis en ervaringen met het borgen van de voedselveiligheid en -integriteit te kunnen delen. Deze plannen zullen door het bedrijfsleven de komende periode nader worden uitgewerkt. De betrokken departementen worden van de plannen op de hoogte gehouden en blijven hierover in gesprek met het bedrijfsleven.

Het project Private borging voedselketens komt voort uit de oproep van de ministers aan alle partijen in de plantaardige en dierlijke voedselproducerende ketens om de manier waarop de voedselveiligheid door zelfregulering is geborgd, te analyseren. En om zo nodig met verbeteracties te komen.


Deelnemende sectoren

Om invulling te geven aan de vraag van de ministers, hebben belangenorganisaties FNLI, CBL en LTO Nederland het project gelanceerd. In juli 2019 heeft een startbijeenkomst plaats gevonden van de departementen en de NVWA, samen met de sectoren. Het project is in september 2019 van start gegaan. De sectoren akkerbouw, groenten en fruit, kruiden en specerijen, noten en zuidvruchten, oliën en vetten, pluimveevlees, rood vlees, vis, wild en zuivel deden mee.

Diverse private certificeringsschema's staan op ketenborging.nl. Dit zijn schema's in de kalversector (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren), eiersector (IKB Ei), varkenssector (IKB Nederland Varkens) en diervoedersector (GMP+). Andere kwaliteitsschema's hebben zich ook aangemeld, maar zijn nog niet geaccepteerd. Voorbeelden zijn Global GAP (groenten en fruit), IKB Kip (pluimveesector) en IKB varken (varkenssector).

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  27° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  25° / 15°
  80 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer