Waddenfonds zet sein op groen voor 'Zoet op zout'

Het project 'Zoet op zout' kan van start. Het Waddenfonds heeft daarvoor de seinen op groen gezet.

Waddenfonds+zet+sein+op+groen+voor+%27Zoet+op+zout%27
© Tienke Wouda

'Zoet op zout' richt zich op de ontwikkeling van methoden en technieken waarmee boeren in Noord-Nederland de oprukkende verzilting beter het hoofd kunnen bieden Door zeespiegelstijging en klimaatverandering neemt de verzilting in het noordelijk zeekleigebied toe en komt de beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw onder druk te staan. Het project 'Zoet op zout' onderzoekt en test mogelijkheden voor de landbouw in het gebied om hiermee om te gaan.

Het project bestaat uit verschillende deelprojecten: 'Boeren meten water', 'Regionaal waterbeheer', 'Watercoöperaties', 'Zouttoleranties van reguliere gewassen', 'Antiverziltingsdrainage en ondergrondse opslag' en 'Economische en financiële haalbaarheid'.


Aanpassen

De agrariërs in het Noord-Nederlandse kleigebied zoeken manieren om zich aan de toenemende verzilting aan te passen. Daarom onderzoekt Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) wat de zouttolerantie is van reguliere gewassen in kleibodems. 'Dat biedt de mogelijkheid om keuzes te maken tussen bijvoorbeeld aardappelrassen', licht akkerbouwer en initiatiefneemster Aaltje Rispens toe. 'Zonder de kennis die zo'n onderzoek oplevert, hebben we die keuze niet.'

Het project 'Zoet op zout' is een initiatief van boeren uit de Lauwersmeerregio, LTO Noord, SPNA, Agrarische Jongeren Fryslân en Groningen, The Potato Valley en Acacia Institute.


Verder uitbreiden

Agrariërs hebben na drie droge jaren op rij een groeiende behoefte om zoutwater zoveel mogelijk buiten de deur te houden en zoetwater juist vast te houden, bijvoorbeeld via antiverziltingsdrainage en ondergrondse opslag. In het Waddenfonds-project 'Spaarwater' zijn deze maatregelen in het noordelijk zeekleigebied al eerder, op kleine schaal, toegepast en getest. Het project 'Zoet op zout' biedt de mogelijkheid om de opgedane kennis en ervaring verder uit te breiden.


Jouke Velstra, adviseur bij Acacia Institute: 'Het project 'Zoet op zout' geeft ons de kans om de effectiviteit van antiverziltingsdrainage voor verschillende typen bodems in de Waddenregio te testen. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid om de ondergrondse opslag van water verder te ontwikkelen en toe te passen. Ook in een complexe omgeving waar de hoeveelheid mangaan en ijzer in de bodem voor uitdagingen zorgt. Dat zijn uitdagingen die wij graag aangaan.'


Economisch perspectief in kaart

Technisch zijn er verschillende mogelijkheden om beter met verzilting om te gaan. Maar de maatregelen moeten ook in financieel-economisch opzicht haalbaar en rendabel zijn. Het inzichtelijk maken van dit aspect is ook onderdeel van 'Zoet op zout'. Zowel op het schaalniveau van de individuele agrariër als op dat van de hele regio. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: wat motiveert een agrariër om op zijn perceel maatregelen te treffen, wat is de impact van verzilting op de regionale economie en welk (economisch) perspectief bieden de verschillende maatregelen?

De totale investering van het project bedraagt 3,6 miljoen euro. Het Waddenfonds trekt 1,6 miljoen euro uit voor het project. Ook de provincies Groningen en Friesland, Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân, LTO Noord Fondsen, Wetterskip Fryslân, waterschap Noorderzijlvest, Hagelunie, BO akkerbouw, DAW-gelden en de deelnemende boeren dragen bij aan de realisatie van het project.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  14° / 10°
  50 %
 • Vrijdag
  14° / 8°
  60 %
 • Zaterdag
  12° / 7°
  95 %
Meer weer