Mogelijk+ruimte+voor+solitair+glas+in+Brabant
Nieuws
© Peter van Houweling

Mogelijk ruimte voor solitair glas in Brabant

Mogelijk komt er meer ruimte voor solitair glas en teeltondersteunende kassen in Noord-Brabant. Zoveel is op te maken uit de conceptomgevingsverordening van provincie Noord-Brabant.

In de omgevingsverordening, die maandag is gepubliceerd, is het beleid voor glastuinbouw en permanente teeltondersteunende voorzieningen (TOV) gewijzigd. De provincie verruimt een aantal kaders en laat meer over aan gemeenten. In veel gevallen wordt lokaal maatwerk leidend.

In veel gebieden ontstaat meer ontwikkelingsruimte voor solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen. 'Daar wil de provincie wel voorwaarden aan verbinden', concludeert Wim van den Boomen, regiovoorzitter Brabant/Zeeland bij Glastuinbouw Nederland. 'De exacte voorwaarden zijn nog niet duidelijk. ZLTO en Glastuinbouw Nederland gaan hierover in overleg met de provincie.'


Glastuinbouwconcentratiegebieden

Een ander wijzigingsvoorstel is het samenvoegen van de voormalige vestigingsgebieden en doorgroeigebieden tot glastuinbouwconcentratiegebieden. Van den Boomen: 'We willen snel in gesprek met de ondernemers in de concentratiegebieden over welke ruimte er voor verduurzaming nodig is.'

De provincie wil verder meer maatwerk mogelijk maken bij ontwikkelingsruimte voor teeltondersteunende voorzieningen, zegt Wendy Klijn, belangenbehartiger ruimtelijke ordening en omgeving bij ZLTO. 'Realisatie van TOV aansluitend aan een ander bouwvlak dan die van het bedrijf zelf wordt mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Binnenkort komen we met een gedetailleerde reactie op het concept.'


Gesprekken met provincie

ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben diverse gesprekken gevoerd met de provincie om vanuit de Visie glastuinbouw en TOV Brabant van ZLTO en Glastuinbouw Nederland aandacht te vragen voor nieuw beleid voor Brabantse ondernemers.


Van den Boomen: 'Die gesprekken zetten we voort met als doel om een aantal voorgestelde beleidswijzigingen bij te sturen en meer op detail te praten over de voorwaarden en regelingen. We vinden het belangrijk dat gemeenten de ruimte en regelingen die de provincie biedt, goed toepassen. Het belang van een goede lobby bij gemeenten groeit.'


Veehouderij

Voor veehouderij zijn er geen wijzigingen in dit concept ten opzichte van de interim-omgevingsverordening doorgevoerd. ZLTO blijft zich inzetten voor het afschaffen van stalderen en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij.

De planning is dat de omgevingsverordening in oktober 2021 wordt vastgesteld.

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer