Cosun+presteert+naar+behoren+in+coronajaar
Achtergrond
© Aviko

Cosun presteert naar behoren in coronajaar

Binnen het concern Cosun wordt de forse daling van het bedrijfsresultaat van Aviko gecompenseerd door de overige bedrijfsonderdelen. De geconsolideerde omzet daalde in het coronajaar met slechts 0,85 procent tot 2,029 miljard euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 41 procent tot 89 miljoen euro.

'Zonder corona was de bietenprijs ongetwijfeld hoger geweest', stelde Cosun-directeur Albert Markusse bij zijn toelichting op de jaarcijfers van de landbouwcoöperatie. 'In elk geval was het bedrijfsresultaat van Aviko dan beter geweest. En dat hadden we weer kunnen verrekenen in de ledentoeslag bij de uitbetaling van de suikerbieten.'

Cosun maakte vorige week een standaard bietenprijs bekend van 39,50 euro per ton suikerbieten. Dit betreft een basisprijs van 32,50 euro en een ledentoeslag van 7 euro. De ledentoeslag en daarmee ook de standaard bietenprijs is 0,50 euro per ton hoger dan vorig jaar. De verhoging van de ledentoeslag volgt op de verbetering van het bedrijfsresultaat tot 89 miljoen euro. De geconsolideerde omzet van Cosun daalde een fractie naar 2,029 miljard euro.


Turbulent jaar

Cosun kijkt terug op een turbulent jaar. Markusse herinnert eraan dat de vooruitzichten positief waren, tot corona kwam. 'Direct bij de eerste lockdown leken de gevolgen dramatisch voor onze omzet en zijn we sterk gaan sturen op kostenbesparing. Later kwam het herstel stukje bij beetje en zagen we ook, dat buiten Aviko gerekend, de impact meeviel. Deze crisis laat daarmee zien dat de strategie van Cosun goed functioneert.'

De impact van corona is voorlopig nog niet voorbij

Albert Markusse, Cosun-directeur

Van de bedrijfsonderdelen is Cosun Beet Company na de moeizame jaren 2018 en 2019 weer in een stabielere fase terechtgekomen, stelt Markusse. Dit is een gevolg van een verbetering van de suikerprijzen. Vanwege corona daalden afgelopen jaar de suikerverkopen licht, maar daar staat een grotere vraag naar bio-ethanol als basis voor desinfecterende handgels en hygiëneproducten tegenover. Cosun Beet Company kon hier via de productielijn op de Duitse fabriek in Anklam snel op inspelen.


Gevolgen eerste lockdown

Na het recordjaar 2019 noteert Aviko voor het coronajaar 2020 een forse daling van het bedrijfsresultaat. Voor het omzetvolume is de verwerker voor 85 procent afhankelijk van het foodservicesegment en de out-of-home-kanalen. 'De gevolgen van de eerste lockdown waren rigoureus', vertelt Markusse.
'Daarna volgde in de zomer een herstel van de vraag. De tweede lockdown is opnieuw nadelig voor de omzet, maar nu zien we wel dat afnemers creatiever zijn met thuisbezorging en afhaalmaaltijden', vervolgt de Cosun-directeur.


Het overschot aan aardappelen heeft Aviko Rixona deels kunnen wegwerken door extra productie en afzet van vlokken en granulaten. Verder zijn ook veel aardappelen alsnog verwerkt tot frites en opgeslagen in het nieuwe vrieshuis bij de fabriek in Steenderen. Markusse wijst erop dat de aardappelcontracten allemaal zijn gehonoreerd.


Sensus profiteert van inulinevraag

Cichoreiverwerker Sensus profiteert van betere marktprijzen en een stijgende vraag naar inuline als suikervervanger. Voor telers vielen de opbrengstresultaten tegen na een lastig groeiseizoen. Cosun ziet perspectief voor de cichoreiteelt in Nederland en verwacht volgens Markusse voor de komende jaren een uitbreiding van de productiecapaciteit en het contractareaal.

Voor de Duynie Group bleef de omzetgroei iets achter bij de verwachting. De coronapandemie had een nadelige invloed op de beschikbaarheid van coproducten, zoals bierborstel en aardappelstoomschillen. De veevoerproducent noteerde wel een positief resultaat.

Ook groente- en fruitverwerker SVZ schreef in 2020 na een moeilijke periode weer zwarte cijfers. Juist dit jaar is deze ommekeer opmerkelijk, stelt Markusse. 'We zien naast een kostenreductie dat SVZ heeft geprofiteerd van de marktkansen door de toenemende vraag naar gezonde voeding bij de thuisconsumptie.'


Positief over markttrends

Voor 2021 en de jaren daarna is Cosun positief over de markttrends voor de plantaardige producten binnen het eigen portfolio. Markusse waarschuwt evenwel dat de impact van corona nog niet voorbij is. 'We hebben een groot deel van dit jaar nog te maken met de naweeën van deze crisis.'

Belangrijk voor Cosun blijven de prestaties van het suikerbedrijf, benadrukt Markusse. De directeur ziet nog steeds veel perspectief voor de suikersector in Nederland. 'Cosun Beet Company handhaaft in Europa zijn uitstekende concurrentiepositie dankzij de lage kostprijs. Daardoor kunnen we structureel betere bietenprijzen betalen dan in de ons omringende landen. Verder zijn de vooruitzichten op de internationale suikermarkt gunstig voor de komende jaren.'

Ook voor Aviko verwacht Markusse een herstel van de winstgevendheid na corona. De markttrends zijn volledig gericht op groei. 'We hebben ondanks de crisis geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding voor de aardappelverwerking in Nederland, Duitsland, België en China. Deze investeringen sluiten naadloos aan op onze groeistrategie en de verdere ontwikkeling van Aviko. Daar plukken we de komende jaren de vruchten van.'

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer