19+miljoen+euro+voor+Groningse+boeren+met+aardbevingsschade
Nieuws
© Anjo de Haan

19 miljoen euro voor Groningse boeren met aardbevingsschade

Voor boeren in Groningen met aardbevingsproblematiek komt 19 miljoen euro beschikbaar via het agroprogramma. Het meerjarenprogramma is woensdag gestart. De agrarische sector, provincie Groningen, gemeenten en het Rijk werken in het project samen.

Met het meerjarenprogramma willen initiatiefnemers boeren in het mijnbouwgebied meer perspectief geven. Hierbij gaat het niet alleen om het herstellen van schade, maar ook om versterking en bijdragen in de toekomstige bedrijfsvoering. De samenwerkende partijen gaan consulenten inzetten en financiële middelen samenbrengen. Daarnaast komt er een speciaal fonds. Binnenkort openen de initiatiefnemers een loket waar ondernemers die mee willen doen aan het programma terechtkunnen.

Boeren kunnen ondersteuning krijgen in bijvoorbeeld het doorvoeren van alternatieve stalsystemen, maar ook in alternatieve mestverwerking en eiwittransitie. Bedrijven met complexe problemen krijgen voorrang. De agrotafel, het overlegorgaan van agrarische vertegenwoordigers, heeft 25 bedrijven op het oog die staan te springen om hulp.


Consulenten ontzorgen

Consulenten gaan de boeren ontzorgen. Een consulent kan bijvoorbeeld helpen bij procedures in het schade- en versterkingsproces, begeleiden bij subsidieaanvragen en advies geven over integrale oplossingen. 'De boerenbedrijven krijgen zelf de ruimte om antwoord te vinden op vragen als: hoe kan ik werken aan een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering,' zegt voorzitter Koos Wiersma van de agrotafel mijnbouwschade. Eén consulent is al begonnen. Er zijn gesprekken met een tweede consulent.

Het vinden van personen die zowel kennis hebben van de agrarische sector als de aardbevingsproblematiek, is lastig, erkent Wiersma. De agrotafel heeft belangenbehartigers LTO Noord, NMV en NAV gevraagd om potentiële kandidaten.


De 19 miljoen euro komt uit de pot van de extra versterkingsbijdrage van het Rijk en de provincie van 1,5 miljard euro. Om alle bedrijven toekomstperspectief te kunnen bieden, is 100 tot 200 miljoen euro nodig, schetst Wiersma. '19 miljoen euro is absoluut niet genoeg. Maar het is ook aan de sector zelf om te bewijzen dat er meer geld nodig is.'


Smeerolie

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) erkent dat het bedrag slechts een begin is. 'We zien het als smeerolie in het proces. We zijn nu begonnen omdat we snelheid willen maken. Bij 25 ondernemers staat het water aan de lippen. Al heel wat jaren achtervolgt deze problematiek hen. Daarom moeten we nu versnellen. Wij zijn in staat om meer geld los te trekken bij het ministerie.'

LTO Noord-bestuurder Lammert Westerhuis is blij dat het agroprogramma kan starten. 'De kogel is door de kerk. Het heeft verschrikkelijk lang geduurd, het opbouwen en uitbouwen van het programma. Maar we kunnen nu beginnen. Die 19 miljoen euro is echt een bijdrage om het project te starten. Er moet veel meer geld komen.'


Hobbels op de weg

Westerhuis ziet nog wel wat hobbels op de weg naar meer toekomstperspectief voor Groningse boeren. 'Het Instituut Mijnbouwschade Groningen dat zich bezighoudt met schadeherstel en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die versterkingsopgaven uitvoert, moeten ook hun werk sneller afleveren. Daar heb ik nog wel wat twijfels over. Zo heb ik laatst een scan laten maken van mijn eigen bedrijfsgebouw om te versterken. De medewerker van NCG gaf aan dat ik aan het eind van dit jaar, begin volgend jaar de uitslag hiervan krijg. Toen dacht ik: daar gaan we weer.'

Toch blijft de LTO Noord-bestuurder positief. 'Aan de agrarische sector zal het niet liggen dat het programma geen succes wordt. Ik verwacht dat met het agroprogramma de boer er beter uit gaat dan dat dat hij erin gaat.


Vier tot vijf jaar

Provincie Groningen gaat ervan uit dat het programma vier tot vijf jaar duurt. 'Als ik zou zeggen dat het binnen een jaar is opgelost, dan ben ik bezig met luchtfietserij. Wij willen het maximale waarmaken, laat dat helder en duidelijk zijn. Dat kost zeker vier tot vijf jaar', besluit Staghouwer.

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer