Taskforce%3A+stel+emissieplafond+stalsysteem+in
Nieuws
© Twan Wiermans

Taskforce: stel emissieplafond stalsysteem in

De Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen adviseert de overheid emissieplafonds in te stellen. Er is dringend behoefte aan nieuwe, duurzame stalsystemen. Er zijn genoeg ideeën, maar de concrete uitvoering is te complex en duurt te lang.

In combinatie met het continu meten van de uitstoot op een bedrijf kunnen emissieplafonds zorgen voor de noodzakelijke versnelling in het verduurzamen van de veehouderij. ‘Het tempo moet fors omhoog. Toelatingsprocessen zijn bureaucratisch en frustrerend’, zegt Ruud Tijssens, voorzitter van de Taskforce en directeur van Agrifirm. De bevindingen zijn overhandigd aan het ministerie van LNV en Infrastructuur & Waterstaat.

Een essentieel element in het advies van de Taskforce is de verandering van middel- naar doelvoorschriften. Die moet er komen voor de emissies van ammoniak, geur, fijnstof en methaan, geeft Tijssens aan. 'Wat mij redelijk optimistisch stemt, is het brede draagvlak voor deze aanpak bij zowel provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, boerenorganisaties zoals LTO Nederland en milieuorganisaties.'


Sensor- en datasystemen zijn volop in ontwikkeling en er komen op korte termijn meer systemen beschikbaar. De praktijk doet er al volop ervaring mee op. Met uitzondering van het meten van geuremissie, hebben de systemen hun waarde bewezen. Volgende stap is het formuleren en valideren van emissieplafonds en dat vertalen naar handhavingseisen’, geeft Tijssens aan.
‘Als duidelijk wordt wat de eisen zijn waaraan sensor- en datasystemen moeten voldoen, zul je zien dat er veel mogelijk is’, is Tijssens’ overtuiging.


Afrekenbare Stoffenbalans

Tijdens het algemeen overleg Mest, eind vorig jaar, zegde demissionair minister Carola Schouten van LNV toe in het voorjaar enkele mogelijke hoofdlijnen te schetsen van de Afrekenbare Stoffenbalans.

Met boerenorganisaties is indringend gesproken over de impact van een beleid dat is gebaseerd op doelen en niet op middelen. Het maakt ondernemers verantwoordelijk voor het realiseren ervan. Zij moeten binnen het vergunde plafond blijven. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in het voer of andere managementmaatregelen te treffen, wanneer uit de sensormetingen blijkt dat het gestelde plafond wordt overschreden.


Om de transitie naar het nieuwe systeem te begeleiden, stelt Schouten op advies van de Taskforce een regieorgaan in. Daarnaast worden twintig pilots over de verschillende diersectoren opgestart, om innovaties verder aan te jagen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer