Eerste+resultaten+emissiearme+kalverstallen+%27bieden+hoop%27
Nieuws
© Marije Stomps

Eerste resultaten emissiearme kalverstallen 'bieden hoop'

Bemoedigend, maar nog geen ei van Columbus. De testen met brongerichte maatregelen in de kalverhouderijsector hebben in de eerste fase van het onderzoek nog niet geleid tot systemen die meer dan 50 procent ammoniak reduceren. Maar 'de eerste resultaten zijn zeer hoopvol', stelt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA).

Brabantse stallen moeten vanaf 2024 voldoen aan strengere emissie-eisen. Maar voor de diercategorie kalveren zijn nog geen emissiearme stalsystemen beschikbaar. Daarom zijn bedrijfsleven en provincie Noord-Brabant in 2018 een onderzoek gestart om een dergelijk systeem te ontwikkelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de ammoniakemissie vanuit de mestkelder komt. De rest ontstaat vanaf de roostervloer. Om de emissie te verminderen is een keldermaatregel het meest effectief, zo meldt de provincie.


Drie keldermaatregelen

In de eerste fase van het onderzoek (van oktober 2018 tot en met juli 2020) zijn drie keldermaatregelen onderzocht: 1) het verdunnen van mest met ammoniakarme vloeistof, 2) het direct scheiden van mest/urine via een urinedoorlatende mestband en 3) het koelen en diepkoelen van de mest. Daarnaast zijn verschillende vloertypen onderzocht op hun bijdrage aan de emissiereductie.

Goed doorlatende vloeren zijn kansrijk, blijkt uit de eerste onderzoeken. Ook stoten V-vormige mestkelders met continue afvoer van urine minder ammoniak uit. Vooral in de zomermaanden presteren de V-kelders beter. En het koelen van mest draagt vooral in de zomer bij aan een lagere emissie.


Het onderzoek gebeurt op het vleeskalverbedrijf van Stephan Thelosen in Someren en in het laboratorium van Meet-ID. Om het effect van roostervloeren te meten, is in het laboratorium van Meet-ID een mestkelder nagebouwd. Hier zijn twee typen vloeren vergeleken met betonnen roosters. Omdat hier theoretisch maximaal haalbare resultaten uitkomen, wordt het vervolgonderzoek gedaan op een kalverhouderij om het te testen onder praktijkomstandigheden.


Validatiemetingen

Will van Hoof, vertegenwoordiger namens de kalversector, laat weten dat op basis van de eerste resultaten zes systemen worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Ook vinden er validatiemetingen plaats, zodat de systemen opgenomen kunnen worden op de Rav-lijst. Dan kunnen kalverhouders deze stalsystemen ook daadwerkelijk toepassen.

Van Hoof: 'De volgende stap is opschaling naar bedrijfsniveau. Belangrijk aandachtspunt blijft de betaalbaarheid van de emissiearme stalsystemen. Die zit met name in de verwaarding van de meststromen. Binnen andere projecten waarbij de provincie Noord-Brabant is betrokken wordt hier ook aan gewerkt.'


'Perspectief voor kalverhouderij'

Elies Lemkes-Straver, CDA-gedeputeerde van LNV, is hoopvol gestemd: 'Wij vragen veel van de sector, maar we zijn ook bereid mee te denken over de oplossing. Dat hebben we in dit project dan ook gedaan. En de eerste resultaten zijn zeer hoopvol. Dat geeft de kalverhouderij perspectief.'

In de tweede fase van het onderzoek, dat nog loopt tot en met mei van dit jaar, zijn de meest perspectiefvolle systemen verbeterd. En er vinden validatiemetingen plaats om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen van Noord-Brabant.

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer