Onderzoek+WUR%3A+landbouwgrond+Regio+Foodvalley+blijft+schaars
Nieuws
© APA

Onderzoek WUR: landbouwgrond Regio Foodvalley blijft schaars

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de behoefte van landbouwgrond in Regio Foodvalley, moet meer dan voorheen zuinig worden omgegaan met de ruimte.

Dat concludeert Wageningen University & Research (WUR), die in opdracht van Regio Foodvalley onderzoek heeft gedaan naar de behoefte aan grond voor de transitie van de landbouw en voor andere opgaven die spelen in het gebied.

Regio Foodvalley heeft te maken met een hoge ruimtedruk. Van verschillende kanten worden claims op het agrarisch landelijk gebied gelegd. Zo wordt het gebied beschouwd als overloopgebied van de Randstad en is de verwachting dat er de komende jaren nog tienduizenden woningen moeten komen om de groei van de regio op te kunnen vangen.

Ook is er een onverminderde behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en ligt er de energieopgave vanuit de Regionale Energiestrategie (RES), waarbij wordt gekeken naar zonne- en windenergie op land. Ten slotte is er de gebiedsgerichte aanpak stikstof waarin de komende jaren wordt gewerkt aan het herstel van biodiversiteit.


Meer ruimte nodig

Landbouw is in Regio Foodvalley de belangrijkste ruimtegebruiker (42 procent van het totale gebied). Maar ook de landbouw heeft, vanwege de transitie naar een circulair voedselsysteem en meer natuur inclusief werken, (meer) ruimte nodig. Regio Foodvalley heeft de WUR gevraagd om voor de toekomstige ontwikkelingen vier scenario's te verkennen waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelrichting van de landbouw (productiegerichte bedrijfsvoering versus natuur inclusieve bedrijfsvoering) en klimaat- en milieudoelen (voorgenomen doelen versus strikte doelen).

De belangrijkste conclusies van de verkenning is dat grond voor de landbouw schaars is en blijft in de regio. Tegelijkertijd vraagt de transitie naar een duurzamere landbouw om meer ruimte dan in er 2050 beschikbaar is, als de afname van landbouwareaal van de laatste 20 jaar doorzet. Voorts concludeert de WUR dat de economische resultaten van de agrarische sector moeilijk zijn te voorspellen, maar wel onder druk staan. Ook vraagt de schaarse ruimte om slimme functiecombinaties.


Forse uitdaging

Wethouder Bennie Wijnne (SGP) van Barneveld: 'We zijn in Regio Foodvalley, maar ook in Regio Amersfoort, bezig om alle ruimtelijke opgaven te verkennen, waarbij ook dit rapport van de WUR op tafel ligt. Het voelt als een forse uitdaging om daar – met verschillende ruimteclaims, die allemaal begrijpelijk zijn – invulling aan te geven. We gaan die uitdaging samen en in dialoog met elkaar aan.'


Voorzitter Fije Visscher van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei: 'Ik ben blij met het heldere rapport van de WUR. Het kan niet zo zijn dat we als gidsregio enerzijds voor duurzaam bodembeheer zijn en dat we anderzijds op een grootschalige manier goede landbouwgrond besteden aan andere doelen.'

De uitkomsten van de Verkenning naar ruimtegebruik landbouw 2050 voor Regio Foodvalley worden betrokken bij de Regionale Ruimtelijke Verkenning en betrokken bij het opstellen van de twee verstedelijkingsstrategieën waarbij Regio Foodvalley is betrokken (Arnhem/Nijmegen/Foodvalley en het Ontwikkelbeeld Amersfoort). Het onderzoek is binnenkort te downloaden via de website van Regio Foodvalley.

Weer

 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
Meer weer