Fruitteler kan uit de voeten met organische mest

Houtige stalmest en bokashi zijn voor de fruitteelt prima meststoffen om het gebruik van kunstmest terug te dringen. Dit blijkt uit een bemestingsproef in peren. Omdat fruitgewassen 60 tot 70 procent van hun stikstof opnemen rond de bloei en kort daarna, is een startgift met een nitraatmeststof voorwaarde om de productie zeker te stellen.

Fruitteler+kan+uit+de+voeten+met+organische+mest
© Fruitconsult

'De combinatie van kunstmest met organische meststoffen is in fruitteelt goed mogelijk', concludeert teeltadviseur Willem Kalle van Fruitconsult. 'Dat was al bekend van champignonmest, maar ook mestsoorten zoals houtige stalmest en bokashi zijn goed te gebruiken.'

In 2019 en 2020 is in de fruitteeltproeftuin in Randwijk een bemestingsproef uitgevoerd door Fruitconsult als onderdeel van praktijkprojecten van ZLTO en LTO Noord. Doel is vaststellen welke effecten organische meststoffen hebben op de productie en de reductie van het kunstmestgebruik en tot slot de bodemkwaliteit.


Vergelijking

Fruitconsult vergelijkt objecten met houtige mest uit vrijloopstallen en bokashi met een standaard kunstmestschema op basis van kalkammonsalpeter (KAS) en een object met champignonmest. In alle objecten is gestart met 25 kilo zuivere stikstof in de vorm van kalksalpeter. 'Dit om vroeg in de teelt voldoende minerale stikstof beschikbaar te hebben voor een optimale productie', legt Kalle uit.

De combinatie van kunstmest met organische meststoffen is in fruitteelt goed mogelijk

Willem Kalle, teeltadviseur Fruitconsult

Tijdens het groeiseizoen zijn in alle objecten op drie momenten bodemmonsters gestoken voor het bepalen van de minerale stikstof. Kalle vertelt dat bij de monstername in april de verschillen tussen de organische meststoffen en het kunstmestobject het grootst zijn.


Resultaten

'We zien dan dat na alleen kunstmest ruim twee keer zoveel minerale stikstof in de bodem zit. Ook in juni is dit verschil nog steeds groot. Rond de oogst trekken de waarden van minerale stikstof voor kunstmest en de organische meststoffen meer naar elkaar toe. Overigens blijkt dat vanuit champignonmest vlotter stikstof vrijkomt dan vanuit de houtige stalmest en bokashi.'

De resultaten voor wat betreft de opbrengsten laten geen significante verschillen zien. Volgens Kalle scoren houtige mest en champignonmest iets beter dan alleen KAS en zijn de opbrengsten bij bokashi een fractie lager. Ook de kwaliteit, waarbij is gekeken naar de grondkleur en de hardheid van de vruchten, is voor alle objecten gelijkwaardig.


Mulchlaag van bokashi

Andere bevindingen in het onderzoek gaan over de mulchlaag die ontstaat na het aanbrengen van bokashi onder de fruitbomen. 'Dat heeft een positief effect op het vochthoudend vermogen en zelfs op de onkruidwering', verklaart Kalle. Een aandachtspunt is volgens hem een overmaat aan fosfaat bij een structurele aanvoer van organische mest. 'Meestal vertaalt zich dat in ijzergebrek.'

Het onderzoek van Fruitconsult krijgt in 2021 een vervolg met vergelijkbare objecten. Het is de bedoeling om ook de invloed van organische meststoffen op het bodemleven zo goed mogelijk in beeld te krijgen.


Houtige mest verwaarden

Het onderzoek naar de toepassing van organische meststoffen is onderdeel van de praktijkprojecten 'Verwaarding houtige reststromen' van ZLTO en 'Vruchtbare kringloop Zuid-Holland' van LTO Noord. Deze projecten worden medegefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanuit het convenant 'Schoon en Zuinig'. Projectleider Luuk van Wezel van ZLTO vertelt dat de projecten zijn ontstaan na vragen van melkveehouders met vrije-uitloopstallen om mest te verwaarden. 'Dat is gecombineerd met de wens vanuit de fruitteelt om te werken aan bodemkwaliteit en om de bodem beter bestand te maken tegen droogte. Het gebruik van versnipperd hout uit gerooide boomgaarden als absorptiemateriaal voor de vrijloopstallen maakt de kringloopgedachte compleet.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  4° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -1°
  10 %
 • Zondag
  3° / -2°
  5 %
Meer weer