Trips en bonenvlieg zijn lastpakken

Bij bestrijding van ziekten en plagen in uien hebben telers met twee factoren te maken: een krimpend middelenpakket en strengere eisen aan de driftreductie. Het goed raken van het gewas is extra moeilijk door de rechtopstaande plantstructuur en de waslaag die druppels afstoot.

Trips+en+bonenvlieg+zijn+lastpakken
© Pieter Maris

De ui is een lastig gewas als het gewasbescherming betreft. Teeltdeskundigen verschillen van mening over wat de knelpunten in de gewasbescherming bij uien zijn.

Volgens de ene uienteeltexpert zijn er genoeg mogelijkheden om de onkruiden, ziekten en plagen in het gewas te lijf te gaan, als de teler beschikt over de modernste techniek. Maar volgens de andere expert hebben niet alle telers de modernste driftreducerende technieken op de spuit en kunnen ze daarom de middelen niet inzetten of niet doelmatig genoeg toepassen.

Waslaag

Annemarie Breukers, specialist gezonde planten bij LTO Nederland, zegt dat het spuiten met een grove druppel in uien zo lastig is omdat het gewas rechtopgaand groeit en bovendien over een waslaag op het blad beschikt.

Uienvlieg is aan te pakken met steriele mannetjes, bonenvlieg niet

Hans de Keijzer, toelatingsexpert Brancheorganisatie Akkerbouw

Er zijn ook technieken die de drift reduceren, terwijl de druppels fijner kunnen zijn. Lang niet alle telers beschikken over luchtondersteuning, Wingssprayers, verlaagde spuitbomen of magnetische techniek op de spuit. Dat vraagt investeringen die zich pas over jaren terugbetalen.

Hoge eisen

Delphy-adviseur en spuittechniekdeskundige Luc Remijn sluit zich aan bij Breukers. Hij ziet zowel knelpunten in de middelenkeuze als in de techniek. Een kleine teler zou bij middelen waarbij de driftreductie-eisen hoog liggen, de loonwerker in kunnen schakelen, maar in de praktijk willen telers toch het liefst zelf de teelthandelingen kunnen uitvoeren op de beste momenten.

Luc Remijn van Delphy (midden) geeft uitleg over driftreductie.
Luc Remijn van Delphy (midden) geeft uitleg over driftreductie. © Jorg Tönjes

Remijn vindt het daarom terecht om technische kanten van de etiketeisen ook als knelpunt te bestempelen. Als voorbeeld noemt hij het insecticide Benevia: 'Dat middel zouden we in willen zetten tegen trips, een plaag waar we de afgelopen jaren vaker last van hadden.’

'Het etiket van Benevia vraagt een verhoogde driftreductie. Wie heeft daar de techniek voor? Niet iedereen. Een alternatief kan het middel Batavia zijn of Movento. Bij jaren met een hoge tripsdruk wil je als teler het liefst kunnen afwisselen. Je kunt dit een knelpunt noemen.'

Driftreductie

Bij fungiciden zijn nieuwe middelen beschikbaar gekomen. 'Als daarbij wel de eisen gelden dat deze middelen alleen toegepast mogen worden met driftreductieklassen die groter zijn dan 75 procent, vraag je behoorlijk veel van de telers', stelt de Delphy-adviseur.

'Een 90 procent reducerende dop is daarbij in uien verre van optimaal. Het gewas staat bijna rechtop en de waslaag stoot vocht af.' Een echt middelentekort is volgens Remijn vaak niet aan de orde, wel knelpunten die ontstaan door de eisen bij de toepassing.

Chloorprofam

Als de werkzame stof chloorprofam wegvalt, blijven er volgens de Delphy-adviseur wel opties over om onkruiden aan te pakken, maar valt er daarmee een heel krachtige af.

Als kiemremmer maakt de stof weinig kans meer, maar de sector zou het middel als onkruidbestrijder graag behouden. Bij zowel de schimmelbestrijdingsmiddelen als de insectenmiddelen zijn middelen beschikbaar, maar is de steeds strengere driftreductieklasse een terugkerende factor op het etiket.

Gebieden

Als het trips betreft, zijn het zuidwesten van Nederland en de gebieden in de polder met intensievere prei- en uienteelten de lastigste gebieden. Remijn zegt dat de meeste hinder van het verbod op chloorprofam zal ontstaan in de Veenkoloniën, op de lichte gronden waar onkruiden hardnekkiger kunnen zijn.

Op de lichte zandgronden, zoals hier in Drenthe, hebben telers meer last van onkruiden.
Op de lichte zandgronden, zoals hier in Drenthe, hebben telers meer last van onkruiden. © Jorg Tönjes

Toelatingsexpert Hans de Keijzer van de Brancheorganisatie Akkerbouw noemt de bonenvlieg als probleem. 'Die is niet met de sterielemannetjestechniek te bestrijden zoals de uienvlieg.' De Keijzer zegt dat voor chloorprofam pogingen worden gedaan om een nieuwe toelating te krijgen.

Witrot

Bij de schimmels blijft de bodemgebonden witrot zonder grondbehandeling zo langdurig in de grond dat de ziekte het teeltgebied beperkt. 'Soms kan je wat met dompelen met Rudis.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  21° / 11°
  70 %
Meer weer