Kringlooplandbouw en verdienmodel centraal bij ChristenUnie

In de landbouwparagraaf van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staan kringlooplandbouw en een beter verdienmodel voor boeren centraal. Volgens de partij van landbouwminister Carola Schouten is het evenwicht tussen intensieve agrarische productie en draagkracht van bodem en natuur ernstig verstoord.

Kringlooplandbouw+en+verdienmodel+centraal+bij+ChristenUnie
© ANP

Dat komt volgens de ChristenUnie door het landbouwbeleid van de afgelopen decennia. De ChristenUnie is trots op de Nederlandse landbouwsector, maar er moet volgens de partij wel wat veranderen. 'We streven naar een meer extensieve landbouwsector met een kleinere veestapel en minder veevoer van ver', staat in het verkiezingsprogramma. 'We willen een kringloop van voedingsstoffen en mineralen die op lokaal en regionaal niveau in balans is en niet resulteert in structurele overbemesting van landbouwgrond en depositie van de voedingsstoffen in de natuur.'

De partij van Schouten en lijsttrekker Gert-Jan Segers wil werken aan een sector die duurzaam verbonden is met het landschap en de natuur en oog heeft voor dierenwelzijn. 'We streven naar een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. We willen dat consumenten zich bewust zijn van wat ze eten en wie dit heeft geproduceerd.'


In Europees verband

De regeringspartij vindt dat voor de omschakeling naar kringlooplandbouw wel de tijd moet worden genomen, onder meer omdat dit in Europees verband moet gebeuren. De verandering moet plaatsvinden binnen wet- en regelgeving die voor een groot deel in de Europese Unie wordt bepaald. 'Beleid op basis waarvan grote investeringen zijn gedaan die zich in de sector nog niet altijd hebben terugverdiend.'

Volgens de ChristenUnie is een omslag naar een kringlooplandbouw alleen mogelijk als boeren en tuinders duurzaam een goede boterham kunnen verdienen. 'Noodzakelijke randvoorwaarde is een eerlijke prijs voor de producten van het land en het delen van winst in de hele agrarische keten.' Verder ziet de partij mogelijkheden voor boeren als natuurbeheerders van waardevol cultuurlandschap. Voor deze rol en ook voor de rol van de landbouw in het recreatief gebruik van het landschap behoren boeren en tuinders een eerlijke beloning te krijgen.


Fonds voor boeren

De partij wil dat er een fonds komt, gevoed door supermarkten, dat boeren beloont voor de extra prestaties die zij leveren op het gebied van dierenwelzijn en milieu. 'Zoals bij duurzame energie de onrendabele top wordt bekostigd met een heffing en een subsidie, zo wordt een boer beloond met subsidie beloond voor de bovenwettelijke prestaties die hij levert, maar die nu onvoldoende betaald worden, terwijl in de winkel door de heffing zoveel mogelijk de echte prijs van een product wordt betaald.'

De christelijke partij wil de komende 10 tot 15 jaar toewerken naar een volledig grondgebonden melkveehouderij in Nederland. Dit kan volgens de ChristenUnie worden gerealiseerd door een maximaal aantal koeien of een maximale melkproductie per hectare. Verder wil de partij dat akkerbouw, tuinbouw en veehouderij de grondstoffen en reststromen van de voedingsmiddelenindustrie en elkaars voedingsketens gebruiken.


Dierrechten

De intensieve veehouderij heeft een structureel mestoverschot en zal op termijn kleiner worden, meent de ChristenUnie. De partij wil dierrechten invoeren voor de geitenhouderij en kalverhouderij. Als boeren besluiten met hun bedrijf te stoppen, kan de grond, als het aan de ChristenUnie ligt, opnieuw met aantrekkelijke pachtvoorwaarden worden uitgegeven via grondbanken. Hierdoor blijft landbouwgrond zoveel mogelijk beschikbaar voor de landbouw, zodat de omslag naar kringlooplandbouw kan worden gemaakt.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer