%27Vergroenen+is+vooral+heel+duur%27
Commentaar
© Dirk Hol

'Vergroenen is vooral heel duur'

Het duurzamer maken van de landbouw, huizen en industrie is een begrijpelijk streven. We bewegen naar een meer circulaire economie waarin afvalstromen niet meer bestaan en worden geherwaardeerd. Daar hoort ook een ander, breder verdienmodel bij.

Landbouwminister Carola Schouten heeft de koerswijziging naar een duurzame kringlooplandbouw ingezet en rolt dat beleid – weliswaar vertraagd door de stikstofimpasse en coronacrisis – gestaag uit. Fondsen en programma’s worden in het leven geroepen om boeren mee te krijgen in de transitie. Net als de bijbehorende regelgeving.

Belangrijkste is dat boeren en tuinders de tijd krijgen stap voor stap te kunnen werken aan die transitie en kunnen kiezen voor wat past bij hun bedrijf. En dat het beleid ook blijft staan tot tenminste 2030.

Tegelijkertijd wordt uit de doorrekening van alle plannen ook duidelijk dat vergroenen toch vooral heel duur is, zo niet onbetaalbaar als het zich niet terugbetaalt met structureel extra inkomsten. Neem de extensivering van de melkveehouderij.

Geen ondernemer begint hieraan zonder zicht op perspectief

Esther de Snoo, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst

PPP-Agro Advies berekende dat een extensieve boer 30.000 euro minder eigen inkomen haalt uit het bedrijf dan een intensieve collega. Ter vergelijking: het inkomen van een gemiddelde melkveehouder varieert van 30.000 tot 70.000 euro per jaarinkomen.


Natuurlijk, er zijn extensieve melkveehouders met een structureel goed inkomen en die hun zaken verder goed geregeld hebben. Het zijn de zogenaamde 'Schouten-boeren'. In de berekeningen van PPP-Agro Advies gaat het erom hoe de koerswijziging en het aandringen op extensivering uitpakken voor de gemiddelde melkveehouder. En het is niet best, laat staan motiverend. Geen ondernemer begint hieraan zonder zicht op economisch perspectief.

Vergroenen blijkt vooral duur en gaat alleen samen met meer verdienvermogen. Die discussie komt steeds meer naar de oppervlakte. En dat is goed. Nu de concrete en werkbare oplossingen nog.

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer