Acht+boerenambassadeurs+zijn+aanspreekpunt+voor+collega%27s
Achtergrond
© Joost de la Court

Acht boerenambassadeurs zijn aanspreekpunt voor collega's

Acht Drentse melkveehouders treden sinds kort op als aanspreekpunt voor collega-boeren bij de verduurzaming van hun bedrijf.

De acht 'boerenambassadeurs' voor het project 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe' moeten de zoektocht van hun Drentse collega's naar meer duurzaamheid behapbaar maken en realistisch houden. Als gebiedscontactpersonen zijn ze zelf deelnemer aan het project en werken aan kringlooplandbouw als de toekomst voor de Nederlandse melkveehouderij.

'Ze zijn het gezicht van 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe' en vormen een laagdrempelige vraagbaak en inspirerende gesprekspartners voor de deelnemers', legt projectleider Anet Abbing van provincie Drenthe hun rol uit.


De contactpersonen zijn Geertje Enting uit Anderen, Reind Katerberg uit Diphoorn, Tijmen Nagel uit Beilen, Martijn van Mensvoort uit Emmer-Compascuum, Rudi Hooch Antink uit Koekange, Jan-Roelof Jalvingh uit Ruinerwold, Jappie Riedstra uit Veenhuizen en Ynze Oenema uit Wapse.

We verduurzamen zo op een manier die bij ons bedrijf past

Reind Katerberg, melkveehouder in Diphoorn

Kennisuitwisseling

Deze boeren hebben als taak het contact en de kennisuitwisseling tussen deelnemende melkveehouders te stimuleren. Ook onderzoeken ze welke vragen er bij hen leven en welke behoefte er is aan kennis. Zo nodig brengen zij veehouders in contact met adviseurs, studiegroepen, bijeenkomsten, gebiedspartijen en projectpartners.

Door de geografische spreiding van de contactpersonen is er voor iedere deelnemer één in de eigen regio, stelt Abbing. 'Boeren onderling begrijpen elkaar goed en dat maakt het makkelijker actiepunten in gang te zetten. Ze gaan daarbij niet op de stoel van de adviseur zitten, maar kunnen hun collega wel helpen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. We creëren zo een laagdrempelige vraagbaak.'


230 bedrijven

Een kwart van de Drentse melkveehouders, 230 bedrijven, werkt al via het project 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe' aan verduurzaming. Zij krijgen vergoedingen voor kennisvergaring en advies en worden financieel beloond bij het halen van de gestelde verduurzamingsdoelen.
.
Provincie Drenthe is drie jaar geleden gestart met het stimuleringsproject als alternatief voor het voorschrijven van gedragsregels.


Belonen

'We willen deelnemers belonen voor de stappen die worden gezet naar verduurzaming', zegt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA). 'We hebben in dit project een voortrekkersrol en zijn continu bezig om de melkveehouder nog beter te ondersteunen, te stimuleren en de kennisdeling onderling te verhogen.'

Volgens Jumelet hebben de acht contactpersonen als echte praktijkmensen een goed overzicht van wat er allemaal in de melkveesector speelt. 'Zij kunnen mensen aan elkaar koppelen, gedachten helpen stroomlijnen en fungeren als goede sparringpartners voor de deelnemers. Zo maken de contactpersonen de deelnemers slagvaardiger.'


Vakmanschap

Reind Katerberg uit Diphoorn is een van de contactpersonen. 'Provincie Drenthe vertelt de boeren niet hoe zij hun bedrijf moeten runnen om aan normen te voldoen. Zij daagt ons uit om met eigen vakmanschap te verduurzamen op een manier die bij het bedrijf past.' Hij roept zijn collega's op om de handschoen op te nemen om het vakmanschap en de regie bij de boer te laten.

Ook zijn collega-contactpersoon Ynze Oenema uit Wapse vindt de gekozen aanpak aantrekkelijk. 'Provincie Drenthe geeft aan wat zij belangrijk vindt voor de Drentse melkveehouderij en beloont daarvoor. Dat werkt in mijn ogen beter dan beboeten. Ik vind het belangrijk dat wij laten zien dat we aan de slag willen en niet blijven hangen in het oude. Ik zie veel meerwaarde in samen sparren en overzicht creëren. Als boeren onderling gaat dat laagdrempelig.'

Het project 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe' startte in 2017 vanuit een samenwerking tussen provincie, diverse Drentse natuur- en milieuorganisaties, DAJK en LTO Noord. Met het huidige aantal van 230 deelnemers kunnen lang niet alle Drentse melkveehouders worden geholpen, maar zit het project vol.


Vervolg

Volgens Abbing wordt al nagedacht over een vervolg. 'Er komen veel uitdagingen op het boerenerf af. Via deze integrale aanpak denken we het allemaal wat beter behapbaar te maken en boeren gemotiveerd te houden er aan te blijven werken.'

Dat geldt niet alleen voor de melkveehouderij, maar ook voor andere agrarische sectoren. Abbing sluit daarom niet uit dat de aanpak in de toekomst niet alleen wordt uitgebreid, maar ook verder wordt verbreed.
Regiobestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord vindt het een mooi laagdrempelig project waar ook andere agrarische sectoren van kunnen profiteren. 'Het gaat om meer dan alleen de melkprijs en boeren zien dat steeds meer in.'


Hoe werkt het bij 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe'?

Bij het project 'Duurzame Melkveehouderij Drenthe' kiest de deelnemer een adviseur die het melkveebedrijf doorlicht op aspecten als het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing. Samen maken ze een duurzaamheidsplan met verbeterpunten dat is toegespitst op wat voor het bedrijf haalbaar en betaalbaar is. Voor deelnemers is er een bijdrage voor het opstellen van het duurzaamheidsplan en voor advies, voorlichting en scholing bij het uitvoeren van maatregelen. Daarnaast is er voor deelnemers drie jaar lang een beloning weggelegd van jaarlijks maximaal 2.500 euro als het bedrijf goed scoort op fosfaat, stikstof, ammoniak, weidegang en klimaat (CO2).

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer