Schouten: 'Brede aanpak verduurzaming veehouderij lastig'

Het is voor de veehouderij lastig om in de breedte te verduurzamen, vindt landbouwminister Carola Schouten. Ze begrijpt dat dit boeren frustreert en onzeker maakt. 'Steeds zitten we aan een grens of gaan eroverheen. De overheid is hier mede debet aan. Dat moet anders.'

Schouten%3A+%27Brede+aanpak+verduurzaming+veehouderij+lastig%27
© Willem Dijkema

Dat stelt Schouten in een Kamerbrief over de voortgang van de verduurzaming van de veehouderij. Toch vindt ze dat de verschillende opgaven niet los van elkaar kunnen worden aangepakt. 'Kringlooplandbouw biedt hiervoor een richting, maar geen geplaveid pad. De omslag zal niet zonder pijn zijn.'

Volgens de minister zijn thema's als biodiversiteitsherstel, klimaatmitigatie en -adaptatie, stikstof-, geur- en fijnstofreductie en diergezondheid en dierenwelzijn kernopgaves voor de veehouderij en worden die in samenhang opgepakt.


Verdienmodel

Schouten wil daarbij ook aandacht voor een een robuust verdienvermogen. Volgens haar is dit een cruciale randvoorwaarde voor verduurzaming en bovendien een doel op zich. 'De marktpartijen die rondom de boer in de keten staan, spelen een belangrijke rol bij het creëren van vraag naar duurzame dierlijke producten.'

'Vergrote marktvraag zal op haar beurt verduurzaming op het boerenerf bevorderen', stelt ze. Voor de bewindsvrouw is dit reden om met programma Duurzame veehouderij zich ook te richten op de afzetkanalen van dierlijke producten, zoals verwerkers en detailhandel.

Toch heeft de minister er vertrouwen in dat het de veehouderij lukt om verduurzaming door te zetten. 'De innovatiekracht die de Nederlandse veehouders in het verleden hebben laten zien, is een krachtig instrument voor de toekomst. De landbouw, en de veehouderij in het bijzonder, heeft een belangrijke rol als het gaat om het beschermen van natuur en milieu en daarmee van een leefbare wereld.'


Drie sporen

Programma Duurzame veehouderij is onderverdeeld in drie sporen die elkaar versterken. Het eerste spoor is om te inspireren en experimenteren. Doel daarvan is om de goede voorbeelden uit te lichten om anderen te inspireren. Het tweede spoor is om de condities te verduurzamen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door de marktvraag naar duurzame producten te verbeteren en de financiële slagkracht van veehouders te vergroten.

Het derde spoor is het zetten van concrete stappen door de sector. Vanuit verschillende dierlijke sectoren wordt gewerkt aan de uitvoering van sectorplannen voor verduurzaming. Zo is de varkenssector bezig met programma Vitale varkenshouderij, de pluimveesector heeft Uitvoeringsagenda pluimveesector opgesteld en werken de melkveehouderij en melkgeitenhouderij aan een duurzame zuivelketen.


Klik voor de complete Kamerbrief op onderstaande pdf

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  32° / 18°
  10 %
 • Maandag
  28° / 20°
  55 %
 • Dinsdag
  27° / 17°
  65 %
Meer weer