Meer+ruimte+voor+natuurinclusieve+veehouderij+in+Noord%2DBrabant
Nieuws
© Wim Roefs

Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant

Er komt meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant. Dat hebben Gedeputeerde Staten bekendgemaakt naar aanleiding van een extra wijziging in de interim-omgevingsverordening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben afgelopen zomer een wijziging van de interim-omgevingsverordening ter inzage gelegd. De zienswijzen die hierop binnen zijn gekomen, hebben geleid tot een extra wijziging: een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen. De uitzondering geldt voor alle soorten diercategorieën.

Er geldt wel een aantal voorwaarden om te kunnen voldoen aan de emissiereductie eisen van de interim-omgevingsverordening. Die voorwaarden zijn bijvoorbeeld een lage veebezetting en het treffen van extra maatregelen waardoor het totale bedrijf emissies beperkt.


Positief voor biodiversiteit

Volgens de provincie hebben natuurinclusieve veehouderijen door hun manier van werken een positief effect op de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Ook is het welzijn van de dieren groter en de kwaliteit van de mest beter omdat de dieren vaak op stro worden gehouden.

Bovendien kunnen natuurinclusieve veehouderijen maatregelen nemen die het bedrijf nog duurzamer laten draaien. Daarbij hebben ze zo min mogelijk ammoniakemissie, hebben ze minder vee op hun grond en is er in hun bedrijfsvoering vaker sprake van een gesloten kringloop.


Vergelijkbare bijdrage

De verwachting is dat natuurinclusieve veehouderijen hierdoor een vergelijkbare bijdrage leveren aan het beperken van emissies als stalsystemen die aan de emissie-eisen van de provincie voldoen. Het opnemen van een uitzondering voor deze bedrijven biedt meer duidelijkheid en zekerheid voor bedrijven die een overstap overwegen naar natuurinclusief werken.

'Het primaire doel van onze maatregelen is en blijft verduurzaming van de landbouw. Gezien de brede voordelen daarvoor van natuurinclusieve veehouderij willen we het omschakelen naar deze vorm van landbouw stimuleren. Daar past deze uitzonderingsregel bij', zegt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel en Natuur).


Datum aanpassing stallen

De overige wijzigingen in de interim-omgevingsverordening blijven overeind. Zo verschuift de uiterste datum waarop verouderde stallen aangepast moeten zijn van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Vanaf 2024 moet een bedrijf gemiddeld per locatie voldoen aan de emissie-eisen.

De deadline voor het aanvragen van de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing vervalt. Het is de verantwoordelijkheid van de boer zelf om dit tijdig te doen.


ZLTO teleurgesteld

ZLTO is teleurgesteld dat Gedeputeerde Staten ZLTO op slechts één punt tegemoet zijn gekomen. De vraag blijft overeind of er tijdig voldoende stalsystemen voor een bepaalde diercategorie zullen zijn. Die discussie wordt opgeschoven naar oktober 2021, wanneer de definitieve omgevingsverordening wordt vastgesteld.

ZLTO vindt dat de discussie nu gevoerd moet worden. Ook vindt ze het jammer dat intern salderen niet wordt versoepeld. Bij diercategorieën waarbij de eisen tot 2028 steeds strenger worden, biedt het huidige voorstel geen enkel soelaas omdat bedrijven om de paar jaar moeten investeren. ZLTO gaat de Statenfracties hierover nog benaderen.


Besluit Provinciale Staten

In de interim-omgevingsverordening staan alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving. Op de wijzigingen in de interim-omgevingsverordening die Gedeputeerde Staten afgelopen zomer ter inzage legden, kwamen twintig zienswijzen binnen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten van Noord-Brabant op 27 november een besluit over de gewijzigde interim-omgevingsverordening.

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer