Praktijkcentrum wordt Boerderij van de Toekomst

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel moet doorgroeien naar een Brabantse Boerderij van de Toekomst. Daarover hebben verschillende partijen zich vorige week uitgesproken.

Praktijkcentrum+wordt+Boerderij+van+de+Toekomst
© John Claessens

De provincie Noord-Brabant wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. Hierin ziet zij een belangrijke rol weggelegd voor de (boeren)praktijk. Daar moeten volgens het provinciebestuur de innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel.

Provincie Noord-Brabant, het ministerie van LNV, Wageningen University & Research en ZLTO kwamen onlangs bijeen om te praten over de doorontwikkeling van dit praktijkcentrum naar een Brabantse Boerderij van de Toekomst.


Nieuwe technologieën

In een Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofoodketenpartijen en het hightechbedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologieën getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk.

Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel van natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen en hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.


Lokale context

Volgens gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (landbouw en natuur) gaat de hele voedselketen er door de samenwerking op vooruit. 'Op de Boerderij van de Toekomst wordt in de eigen, lokale context gewerkt aan het rijpen van innovaties. Leveranciers, start-ups en kennisinstellingen worden uitgedaagd om met antwoorden te komen op de vragen vanuit de sector.'

Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij LNV, sprak tijdens de bijeenkomst van een mooi initiatief waarin zowel duurzaamheidsaspecten als hightechoplossingen een belangrijke rol spelen. 'Er is duidelijk veel kennis aanwezig beneden de rivieren. Jacob van den Borne kijkt goed hoe je innovaties en ontwikkelingen ook rendabel kunt maken.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  29° / 17°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer