LTO+heeft+zorgen+over+fosfaatplaatsingsruimte
Nieuws
© Han Reindsen

LTO heeft zorgen over fosfaatplaatsingsruimte

Een aanpassing in de regelgeving over de fosfaatplaatsingsruimte, die op 1 januari 2021 ingaat, leidt tot grote veranderingen op regionaal en bedrijfsniveau voor agrarische bedrijven met grond. Het probleem zit in de klassenindeling van de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator.

LTO Nederland pleit in een brief aan landbouwminister Carola Schouten voor een aanpassing van de voorgestelde klassenindeling, zodat de impact van de overgang naar de nieuwe regelgeving op individueel bedrijfsniveau niet onbedoeld groot wordt.

De wijziging komt voort uit afspraken die het ministerie van LNV heeft gemaakt met Brussel voor de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De eind vorig jaar gepubliceerde wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bevat een aantal onderdelen.


Combinatie P-AL-getal en P-CaCl2-getal

Het huidige P-AL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland maken per 1 januari 2021 plaats voor een combinatie van een P-AL-getal en P-CaCl2-getal voor gras- en bouwland. Met deze methodiek passen de normen beter bij de daadwerkelijke fosfaattoestand van de grond, waardoor de gebruiksnormen beter worden afgestemd op de daadwerkelijke situatie.


Een ander onderdeel van de wijziging betreft een voorstel voor de klassenindeling voor deze nieuwe gecombineerde fosfaatindicator, op basis waarvan de fosfaatplaatsingsruimte wordt bepaald. Op dit laatste punt maakt LTO Nederland nu een groot bezwaar.


Neutrale overgang

Het ministerie van LNV heeft bij de wijziging van de klassenindeling gestreefd naar een neutrale overgang wat betreft plaatsingsruimte op nationaal niveau.

Uit recente berekeningen van veel individuele boeren, ondersteund door een totaalanalyse van Eurofins Agro, blijkt dat vooral voor bouwland op kleigronden in bepaalde regio's de fosfaatbemestingsruimte ongewenst sterk daalt in de beoogde nieuwe situatie. Dit beeld wordt onderbouwd met diverse berekeningen, veelal uit studieclubverband, van diverse LTO-leden.

'De afspraak was dat met de nieuwe aanpak de fosfaatgebruiksruimte minimaal gelijk zou blijven. Gemiddeld is dat misschien zo, maar niet in de verschillende gebieden. Op de klei missen telers soms tientallen procenten gebruiksruimte. Dat vraagt om een oplossing', zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.


Voor 31 december

LTO Nederland vindt dat er voor 31 december een andere klassenindeling voor de nieuwe fosfaatindicator moet komen en als dat niet lukt een overgangsregeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer