Schoon Fries water vraagt nog miljoenen aan investeringen

Om de Friese waterkwaliteit aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te laten voldoen, is tot 2027 54 miljoen euro nodig. Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben een pakket maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren.

Schoon+Fries+water+vraagt+nog+miljoenen+aan+investeringen
© Ida Hylkema

Donderdag werden tijdens een excursie door het natuurgebied De Poasen bij Beetsterzwaag de media bijgepraat over de inzet voor de komende jaren. Er wordt al sinds 2007 gewerkt aan de verbetering van de waterkwaliteit, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages, beekherstel, natuurvriendelijk beheer en onderhoud en het verminderen van emissies van nutriënten en chemische stoffen naar het water.


Emissies

De emissies uit de landbouw blijven een aandachtspunt. Hier wordt de komende jaren meer op ingezet, zei gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA). 'De projecten die in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in gang zijn gezet, laten goede resultaten zien. Het stikstofgehalte in het water daalt, maar het fosfaatgehalte nog niet. Dat heeft te maken met nalevering uit de bodem. Deze doelen zullen in 2027 nog niet zijn gehaald.'


De provincie en het waterschap willen met subsidies voor bedrijfsadvisering en investeringen de emissies uit de landbouw verder terugbrengen. 'De agrarische sector is niet onwelwillend. Boeren hebben zelf ook baat bij schoon water', aldus Hoogland. '60 procent van het water is al goed, maar 40 procent kan beter.'


Slootschonen

De provincie en het waterschap willen, in samenwerking met de agrarische sector, ook meer randenbeheer en ecologisch slootschonen. Voor de emissie van nutriënten en chemische stoffen wordt ook gekeken naar stedelijk water, de eigen rioolzuiveringsinstallaties en de recreatie, benadrukte dagelijks bestuurslid Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân.

Maatregelen op het gebied van natuurherstel en natuurbeheer hebben ook al veel resultaten opgeleverd. In natuurvriendelijke oevers bijvoorbeeld komen 50 procent meer insecten voor dan in een traditionele oevers. Ook vernatting van gebieden en de aanleg van vispassages dragen bij aan de KRW-doelen. De komende jaren wordt niet meer alleen gekeken naar Natura 2000-gebieden, maar wordt ook in andere natuurgebieden gekeken of er iets tegen verdroging kan worden gedaan.


Doelen halen

Het totale pakket aan maatregelen die nodig zijn om alle doelen te halen, kost 75 miljoen euro. Hiervan wordt in de periode tot en met 2027 voor 54 miljoen uitgevoerd. In het voorjaar van 2021 komt het KRW-uitvoeringsplan ter inzage. Op 1 april 2022 treedt KRW 2022-2027 in werking.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  28° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  29° / 14°
  10 %
Meer weer