Rijnland wil boeren beter begrijpen

Hoogheemraadschap van Rijnland wil meer samenwerken met agrariërs om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Voorwaarde is dat de ondernemers en het waterschap elkaar beter begrijpen. Rijnland deed daarom onderzoek, voerde gesprekken en houdt een bodem- en waterdag.

Rijnland+wil+boeren+beter+begrijpen
© Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is er al een jaar mee bezig, zegt hoogheemraad Waldo von Faber: 'Hoe kunnen we als waterschap en agrariërs elkaar beter snappen?' Rijnland hield afgelopen voorjaar een enquête, gevolgd door gesprekken met ondernemers. Relatiemanager Manouk Sloothaak uit het 'landbouwteam' coördineerde dat.

De agrarische sector en Rijnland werken al lang samen en Rijnland waardeert die samenwerking, zegt Von Faber. Maar er is extra inzet nodig om de doelen te halen die de Kaderrichtlijn Water stelt voor 2027. 'De waterkwaliteit moet en kan nog verder verbeteren', stelt de hoogheemraad.

Bron van vervuiling

'De waterkwaliteit voldoet nog niet aan de normen. De agrarische sector is ongelooflijk innovatief, maar ook een bron van vervuiling.'

We proberen met elkaar de doelen te halen

Waldo von Faber, hoogheemraad Hoogheemraadschap van Rijnland

Sloothaak zegt dat de sector niet de enige bron van vervuiling is. Ook door natuurlijke processen en van buiten de regio komen er stoffen in het oppervlaktewater die invloed hebben op de waterkwaliteit. 'Daar kunnen we niet veel aan doen, maar we kunnen wel kijken naar hoe wij onze eigen impact daarin kunnen verkleinen. Dat is de zoektocht die we graag willen aangaan met de agrarische sector.'

Knelpunten

Dat is nodig, want er worden nog hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen gemeten in sloten en is er sprake van uitspoeling van fosfaat. Iedere sector binnen Rijnland kent zijn eigen knelpunten, zegt de relatiemanager: boomteelt, bollenteelt, akkerbouw, melkveehouderij en glastuinbouw.

'In de enquête en bij de gesprekken hebben boeren en tuinders zelf ook aangegeven dat een goede waterkwaliteit van groot belang is voor hun bedrijf.'

Positief

Rijnland is positief over de bijdrage vanuit de verschillende sectoren. Zo was de 'Bezem door de middelenkast' een succesvolle actie, met bijna een maximale respons. Von Faber prijst ook de samenwerking in twee andere lopende projecten 'Schoon erf, schone sloot' en de 'Bollenpolder van de toekomst'.

© Hoogheemraadschap van Rijnland

'We proberen met elkaar doelen te halen', benadrukt de hoogheemraad. 'We werken al steeds meer samen. We zijn goed op weg, maar samenwerking betekent ook elkaar aanspreken op waar het beter kan.'

Drie thema's

Het landbouwteam hield afgelopen voorjaar een enquête onder boeren en tuinders en voerde naar aanleiding daarvan gesprekken met ondernemers. Daaruit bleek dat er bij hen behoefte was om kennis uit te wisselen over drie thema's: de ecologie van de sloot, actief bodembeheer en droogte/zoutwater. Over alle drie de thema's is een workshop op de water- en bodemdag.

Rijnland wil op die dag agrariërs ook uitleg geven over de opgaven waar het waterschap voor staat en hen inspireren om maatregelen te nemen die net een stapje verder gaan dan wat wettelijk verplicht is.

Bewustwording

Von Faber: 'We willen de bewustwording vergroten en samen kijken hoe we met praktische maatregelen positief kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit.' De hoogheemraad hoopt ook dat boeren en tuinders uit verschillende sectoren van elkaar kunnen leren.

Rijnland wil vooral samen met agrariërs onderzoeken hoe de doelen gehaald kunnen worden. Als blijkt dat er te weinig verbetering zichtbaar is, doordat er blijvend te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen en van meststoffen in het water worden gemeten, is aanscherping van de wet aan de orde, waarschuwt de hoogheemraad.

Voorkomen

'Door nu intensief met elkaar samen te werken, willen we dit voorkomen. Mocht het toch zo ver komen, dan is het geen verrassing meer, omdat we dit traject al hebben gedaan.'

Het traject kan ook andersom een effect hebben, bijvoorbeeld als blijkt dat doelen niet haalbaar zijn. Von Faber: 'Het kan voor mij ook informatie opleveren die ik kan aankaarten bij de provincie. Het kan twee kanten op werken.'

Waldo von Faber en Monique Sloothaak
Waldo von Faber en Monique Sloothaak © Peter van Houweling

Bodem- en waterdag
Het Hoogheemraadschap van Rijnland houdt voor boeren en tuinders een bodem- en waterdag. De dag vindt plaats op dinsdag 19 november in De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Rijnland hoopt met de dag de samenwerking met boeren en tuinders te versterken. Het hoogheemraadschap wil samen met agrarische ondernemers kijken hoe praktische maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit. Drie thema's staan daarbij centraal: de ecologie van de sloot, actief bodembeheer en droogte/zoutwater. Uit een onderzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland onder boeren en tuinders blijkt dat zij over deze thema's het meest willen weten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer