Rabobank verstrekt alleen lening bij vergroening

Vergroening wordt een voorwaarde bij financiering van boeren of tuinders. Ook zal het inkomen van boeren vaker komen uit andere inkomstenbronnen dan alleen de primaire productie. Dat blijkt uit de Visie Land- en Tuinbouw 2030 die de Rabobank deze week heeft gepubliceerd.

Rabobank+verstrekt+alleen+lening+bij+vergroening
© Twan Wiermans

De bank stelt in deze visie dat zij het stimuleren van verduurzaming als integraal onderdeel ziet van het financieringsbeleid. De bestaande vormen van groene financiering, zoals de impactlening biodiversiteit in de melkveehouderij, worden uitgebreid naar de tuinbouw, akkerbouw en varkenshouderij. Ondernemers krijgen een rentekorting als ze goed scoren op de biodiversiteitsmonitor die samen met de sector is opgesteld.

Voor bedrijven die niet in staat zijn om de transities te maken of niet die intentie hebben, zal het financieringsbeleid zijn gericht op het mogelijk maken van bedrijfsbeëindiging of deelname aan een warme sanering.


De Rabobank wil ondernemers helpen om die transitie te maken. Zij verwacht dat de komende jaren zes transities in de sector plaatsvinden: vraaggestuurde ketens, gebiedsgerichte aanpak, kringlooplandbouw, klimaattransitie, preciesielandbouw en -tuinbouw en versterkt ondernemerschap.


Circulaire land- en tuinbouw

Indien nodig worden daarvoor nieuwe instrumenten ingezet. Die financieringsoplossingen kunnen helpen om een circulaire land- en tuinbouw mogelijk te maken. De Rabobank is bereid een deel van het innovatierisico voor haar rekening te nemen.

De bank verwacht dat neveninkomsten uit groene of blauwe diensten, bijvoorbeeld voor natuur- of waterbeheer, een grotere rol gaan spelen bij het inkomen van de boer.


Grootste financier

De Rabobank is veruit de grootste financier van de land- en tuinbouwsector en geeft in het visiedocument aan zich nadrukkelijker te willen mengen in het debat over de land- en tuinbouw. Daarbij staat de visie van de bank soms haaks op die van de overheid, zoals bij het extern salderen.

De achtergrond hiervan is dat de bank voldoende ruimte wil behouden voor levensvatbare land- en tuinbouwketens. Daarnaast vindt de Rabobank het belangrijk dat de sector zelf de regie houdt over het vormgeven van de eigen toekomst.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer