Rutte%3A+%27In+de+landbouw+is+fundamentele+wissel+omgezet%27
Nieuws
© Dirk Hol

Rutte: 'In de landbouw is fundamentele wissel omgezet'

Met het ingezette stikstofbeleid is in de landbouw een aantal 'fundamentele wissels' omgezet, zegt premier Mark Rutte. 'De sector kent veel vraagstukken. Er wordt gewerkt aan een meer grondgebonden kringlooplandbouw, dat kan ook, maar dat gaat niet zonder schuren.'

Het kabinet trekt flink de buidel voor de uitvoering van het ingezette landbouwbeleid. De landbouwbegroting, waarover minister Carola Schouten kan beschikken, groeit van 1,4 miljard euro in 2020 naar ongeveer 2 miljard euro volgend jaar. In de komende jaren worden er nog eens miljarden euro's vrijgemaakt voor het herstel van de natuur en een transitie in de landbouw.

Wie had verwacht dat het hogere landbouw- en natuurbudget tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen tot veel discussie zou leiden, komt bedrogen uit. Het debat in de Tweede Kamer over de rijksbegroting werd gedomineerd door de woningnood, coronacrisis, gezondheidszorg en het Nationale Groeifonds van 20 miljard euro.


Het was PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand die tijdens het debat een aantal keer de aandacht naar de landbouw en in het bijzonder de veehouderij wist te verleggen. Zij vroeg of premier Rutte zich realiseert dat hij met de miljarden die nu aan stikstofreductie worden uitgegeven de veestapel ook nog forser kon inkrimpen en daarmee in een klap kan zorgen voor meer ruimte voor groen en woningen en een flinke stap kan zetten voor de doelen in het klimaatakkoord.

Er is minder grond beschikbaar. Het gaat dus ook om herontwikkelen

Premier Mark Rutte

Grondgebonden en kringloop

De premier gaat niet mee in de redenering van Ouwehand. Hij zegt dat het kabinet in de landbouw een aantal 'fundamentele wissels' heeft omgezet wat betreft milieudruk en stikstofuitstoot. Zo wordt er gewerkt aan een grondgebonden kringlooplandbouw, innovatie en het stoppen of verplaatsen van bedrijven.

'Het gaat erom dat de sector geleidelijk aan transformeert en er een situatie ontstaat waarin die effecten wat betreft de milieu- en maatschappelijke druk verder verminderen', aldus Rutte.


Sterke regierol

Het is niet alleen de PvdD die in landbouwgrond de ideale oplossing ziet voor de woningbouw of de energietransitie. Ook D66 en GroenLinks offeren daarvan graag een deel op voor huizen, zonnepanelen en windmolens. Om die reden ziet ook de premier de noodzaak voor een sterke regierol voor de centrale overheid.

'Het is waar dat er veel minder grond beschikbaar is dan een aantal jaren geleden. Het gaat dus ook om herontwikkelen', stelt Rutte, die daarmee onder meer doelt op het hergebruik van oude bedrijventerreinen. 'Het inbreien, het herontwikkelen en het, waar nodig, opnieuw van hoog niveau maken van woningen is dus ook onderdeel van het proces.'


Anekdote boerenprotesten

In het onderstaande videofragment geeft premier Mark Rutte zijn visie op de landbouw. Met een anekdote over hoe ze in Nieuw-Zeeland naar de Nederlandse boerenprotesten kijken, krijgt hij de lachers op zijn hand.


<

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer