Zuiderzeeland en LTO pakken nutriëntenuitspoeling aan

Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt met LTO Noord hoe de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf landbouwgronden is te verminderen. Dat doen zij door samen met boeren in het gebied te bekijken welke maatregelen daartoe kunnen bijdragen.

Zuiderzeeland+en+LTO+pakken+nutri%C3%ABntenuitspoeling+aan
© Nieuwe Oogst

Het waterschap onderzoekt sinds 2013 samen met Wageningen Environmental Research (WENR) hoe nutriënten in het oppervlaktewater in Flevoland terechtkomen. Gedurende een aantal jaren namen zij extra monsters van de waterkwaliteit. Ook brachten ze de waterstromen gedetailleerder in beeld.

Hieruit blijkt dat er verschillende nutriëntenbronnen in Flevoland zijn. Voorbeelden van niet beïnvloedbare bronnen zijn: kwel, afspoeling vanuit natuurgebieden, de natuurlijke nalevering van de bodem en de aanvoer van water.

Naast deze waterstromen zijn er ook beïnvloedbare bronnen. Dit zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat van landbouwgronden door mestgift is beïnvloedbaar. Voor deze laatste bronnen wordt gekeken welke maatregelen mogelijk zijn.


Maatregelen die bijdragen aan waterkwaliteit

Belangrijk is dat de maatregelen toepasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Dat geldt voor zowel het waterschap als de agrarische sector. Het waterschap zal daarnaast met een aantal kennisinstituten de resultaten van het WENR-onderzoek in een deel van Flevoland nader uitwerken.

'Vooral in het gebied ten noordoosten van Lelystad heeft LTO Noord vragen of de kwel- en veenbodems wel voldoende in beeld zijn gebracht. Daarom waardeert LTO Noord de samenwerking met waterschap Zuiderzeeland om inzichtelijk te krijgen wat er precies gebeurt', geeft voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland aan.


Doel KRW

Doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is zorgen voor een goede waterkwaliteit en de instandhouding daarvan. De aanvoer van te veel voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor, naar het water leidt tot een achteruitgang van de waterkwaliteit. Hierdoor treden problemen op als algenbloei.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer