Nederlander+bezorgd+over+verlies+agrarisch+landschap
Nieuws
© Dirk Hol

Nederlander bezorgd over verlies agrarisch landschap

Nederlanders maken zich zorgen over de krimp van het groene landschap. Ruim driekwart van de bevolking noemt boeren en tuinders cruciaal voor het Nederlandse platteland en vindt bescherming van het cultuurlandschap noodzakelijk.

Uit onderzoek onder 1.500 Nederlanders door Direct Research in opdracht van LTO Nederland blijkt dat de zorg om het verlies van agrarische grond breed wordt gedeeld. Ook de waardering voor het landschap en de rol die boeren en tuinders daarin spelen is groot. Driekwart van de bevolking is trots op de internationale positie van de land- en tuinbouw.

Het groene landschap staat onder druk. Door industrie, zoals datacentra en logistieke warenhuizen, zonneweides en woningbouw buiten de bebouwde kom, veranderen groene gebieden in grijs. De afgelopen dertig jaar is bijna 190.000 hectare of bijna een tiende van het landbouwareaal verdwenen. Tot zorg van boeren en tuinders, maar ook de rest van de maatschappij, blijkt uit het onderzoek.Afgelopen maandag werden bij een demonstratie tegen de aanleg van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder nog mensen gearresteerd. De actievoerders verzetten zich tegen het verlies van dit landbouwgebied.


Noodzakelijk voor leefbaarheid

Driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat de Nederlandse land -en tuinbouw moet worden beschermd en ondersteund. Een grote meerderheid (77 procent) vindt boeren en tuinders noodzakelijk voor de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland.

Een even grote groep vindt dat weidegebieden in de Randstad niet voor woningbouw moeten worden bestemd. Dat betekent ook dat mensen zonnepaneelparken het liefste terugzien in of nabij bebouwd gebied en juist niet op weilanden en akkers.


Binnen de land- en tuinbouw beheren de melkveehouderij en de akkerbouw het grootste deel van het Nederlandse landschap. 'Onze vruchtbare delta is een van de beste gebieden ter wereld om gezond voedsel en andere groene producten te telen. Dankzij onze bodem en het klimaat, maar ook dankzij de Nederlandse kennis en innovatiekracht en onze ligging aan zee met tientallen miljoenen consumenten in het achterland. Maar we produceren niet alleen voor onszelf, we produceren voor ons allen. Dat moeten we beschermen', zegt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw.


Iconisch beeld

Volgens voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij is de koe in de wei een iconisch beeld, waaraan Nederlanders grote waarde hechten. 'Agrariërs beheren het landschap en zorgen ervoor dat iedereen ervan kan genieten. In welke andere maakindustrie kun je ook recreëren? In een dichtbevolkt land is ruimte altijd schaars en natuurlijk moeten er huizen worden gebouwd. Maar we moeten wel zuinig zijn op ons groen, de verdozing van het landschap draai je niet meer terug.'

Onderzoeksbureau Direct Research is door LTO Nederland gevraagd om de houding van het Nederlandse publiek ten aanzien van de productie en consumptie van voedsel te peilen. Daarnaast zijn er verschillende thema's aangesneden die op dit moment spelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De komende weken zal LTO met enige regelmaat berichten over het onderzoek.

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer