LTO beducht voor bedilzucht in buitengebied Noordenveld

LTO Noord vindt dat gemeente Noordenveld boeren via een kwaliteitsgids voor het buitengebied niet met meer regeltjes moet opzadelen. Dat zegt de organisatie in een zienswijze op de gids die de Drentse gemeente voorbereidt.

LTO+beducht+voor+bedilzucht+in+buitengebied+Noordenveld
© Harry Tielman

LTO Noord constateert dat de uitgangspunten in de kwaliteitsgids nogal conserverend van aard zijn. 'Ze lijken gericht op het huidige landschap of het terugbrengen er van in oudere staat. Een dergelijke ontwikkeling is niet te verenigen met de uitdagingen waarvoor de landbouw staat.'

Al is LTO Noord geen tegenstander van het landschapppelijk beter inpassen van het erf bij bedrijfsuitbreidingen of aanpassingen, toch moeten volgens de organisatie dit soort maatregelen niet dwingend worden voorgeschreven. 'Het moet voor de agrariër een vrije keuze zijn om hier aan mee te doen.'

Vraagtekens

Ook zet de organisatie vraagtekens bij het uitgangspunt dat initiatieven moeten passen bij de schaal en meerwaarde moeten opleveren voor het landschap. 'In de aangewezen landbouwgebieden mogen ontwikkelingsmogelijkheden van landbouwbedrijven niet worden belemmerd op grond van landschappelijke overwegingen. Uitbreiding van agrarische bouwvlakken moet mogelijk blijven, overeenkomstig het geldende bestemmingsplan buitengebied.'

LTO Noord stelt vast dat steeds vaker sprake is van een stapeling van regels. De provincie hanteert in haar omgevingsvisie al het begrip kernkwaliteiten. En in in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente zijn de ecologische en landschap/cultuur-historische waarden vastgelegd voor de gronden met de bestemming 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden'. 'De kwaliteitsgids is nog weer een verdere verdieping van het wensbeeld van de gemeente voor het landschap.'

Juridische status

Wethouder Henk Kosters van Noordenveld vindt dat LTO niet te zwaar moet tillen aan de kwaliteitskaart. 'Het heeft geen eigen juridische status. Het is een hulpmiddel bij het vaststellen van het omgevingsplan en het welstandsplan. Het is niet meer dan een toetsingsinstrument.'

Kosters wijst op de initiatieven voor de vestiging van zonneparken. Met de kwaliteitskaart in de hand is het volgens hem zo makkelijker oordelen of dergelijke projecten wel passen op de voorgestelde locatie. 'Het gaat dan niet om meer regels instellen, dat is niet aan de orde, maar juist om het meedenken met de initiatiefnemers.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  16° / 9°
  25 %
 • Zondag
  14° / 8°
  50 %
 • Maandag
  15° / 6°
  40 %
Meer weer