Ontwerp+Provinciale+Omgevingsvisie+Limburg+ter+inzage
Interview
© Maartje van Berkel

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie Limburg ter inzage

De ontwerp Provinciale Omgevingsvisie (POVI) Limburg ligt vanaf maandag 7 september ter inzage. Dit document bevat de ambities en beleidsdoelen van de provincie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. LLTB-portefeuilehouder Thijs Rompelberg legt uit.


Wat betekent de POVI voor de land- en tuinbouw?

'De POVI, voorheen het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), beschrijft onderwerpen als wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook het aspect gezondheid en een gezonde leefomgeving komt aan de orde. Allemaal onderwerpen die, wellicht indirect, met de land- en tuinbouw te maken hebben. In de Omgevingsvisie geeft de provincie haar kijk op de (on)mogelijkheden voor de ontwikkeling van onze sector in Limburg.'


Welke rol speelt de LLTB in dit proces?

'In het proces voorafgaand aan het opstellen van de ontwerp POVI zijn we als LLTB al in gesprek geweest met de provincie en hebben onze visie vanuit de land- en tuinbouwsector kenbaar gemaakt. De vraag is nu in hoeverre deze inbreng in de ontwerp POVI is meegenomen. Daarnaast zien we het als onze rol om onze leden te informeren over de laatste stand van zaken rondom de Omgevingsvisie en hen te helpen de inhoud van dit document eigen te maken. Daarvoor houden we vanuit de LLTB in de tweede helft van september in ieder geval drie fysieke bijeenkomsten.

'Aan de ene kant dus om onze leden op de hoogte te stellen van wat de ontwerp-POVI nu precies inhoudt en eventuele vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Maar ook om input vanuit de agrarische ondernemers op te halen. Hoe denken zij over bepaalde onderdelen? Missen we nog belangrijke zaken? Deze inbreng nemen we mee in de uiteindelijke zienswijze die de LLTB zal indienen.'


Hoe loopt het proces nu verder?

'De ontwerp-POVI is vanaf maandag 7 september tot en met zondag 18 oktober in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de indicatieve kaartbeelden op www.polviewer.nl. Ook ligt het document ter inzage bij diverse gemeentehuizen en het Provinciehuis in Maastricht.

'In die periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet, met daarin de Provinciale Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening, op 1 januari 2022 in werking. De LLTB blijft dit proces natuurlijk op de voet volgen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer