Melkprijzen+krabbelden+in+juli+wat+op
Achtergrond
© Twan Wiermans

Melkprijzen krabbelden in juli wat op

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juli 2020 uit op gemiddeld 32,51 euro per 100 kilo standaardmelk. Een stijging van 0,21 euro ten opzichte van vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juli 2020 ligt wel 1,12 euro ofwel 3,3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dit blijkt uit de internationale melkprijsvergelijking van LTO en ZuivelNL. Net als in juni is ook in juli de gemiddelde melkprijs iets gestegen. Met uitzondering van het Zweeds-Deense Arla Foods (-0,7 euro) hebben alle zuivelondernemingen de melkprijzen verhoogd of niet gewijzigd. De melkprijs van het Franse Danone steeg het meest, met 1,9 euro door een seizoenstoeslag.Naar verwachting stijgt de gemiddelde melkprijs de komende maanden voorzichtig verder. Zo stijgen in augustus de melkprijzen van FrieslandCampina (+1,0 euro), het Franse Lactalis (+0,6 euro) en de Duitse DMK Group (+0,5 euro). De melkprijzen van Arla (ook in september) en het Italiaanse Granarolo blijven gelijk.


Engelse supermarkten

Ook de berekende melkprijs van Saputo Dairy UK blijft in augustus ongewijzigd, maar zal vanwege het vervallen van de seizoensheffing in september stijgen.

In de VS is sprake van extreme fluctuaties in de melkprijzen

De erkende producentenorganisatie Dairy Crest Direct (DCD) en zuivelconcern Saputo Dairy UK kwamen deze maand niet tot overeenstemming over de melkprijs in september. DCD wilde een verhoging gezien de hausse in kaasverkopen in Engelse supermarkten. Tot teleurstelling van DCD besloot Saputo de melkprijs ongewijzigd te laten.

Met uitzondering van de Ierse zuivelondernemingen, het Spaanse Capsa Food en het Finse Valio zijn alle melkprijzen lager dan in juli vorig jaar. De berekende melkprijzen van de Ierse Kerry Group (+1,3 euro), Glanbia (+ 0,6 euro) en Dairygold (+ 0,5 euro) zijn gestegen evenals die van Capsa (+1,0 euro), terwijl de melkprijs van Valio gelijk is aan vorig jaar.


Buiten de EU

Buiten de EU zijn de melkprijzen van het Zwitserse Emmi (+3,6 euro door seizoenstoeslag) en in de Verenigde Staten gestegen. In de VS is sprake van extreme fluctuaties in de melkprijzen. Zo is de klasse III-melkprijs in slechts twee maanden meer dan verdubbeld, namelijk van 12,14 dollar in mei naar 24,54 dollar per cwt (=45,36 kilo) in juli.

Op basis van recente uitkomsten van de CME-termijnmarkt is te verwachten dat de klasse III-melkprijs weer gaat dalen, namelijk naar 19,6 dollar per cwt in augustus en tussen de 17 en 18 dollar per cwt de rest van het jaar.


Melkprijzen in de VS

Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengstprijzen van onder andere kaas enorm gaan fluctueren. Dit komt tot uitdrukking in de klasse III-melkprijs, die is gebaseerd op melk die wordt verwerkt tot kaas. Hoewel de klasse III-prijs normaliter een goede indicatie is voor de ontwikkeling van uitbetaalde melkprijzen in de VS, moet worden benadrukt dat de klasse III-melkprijs niet gelijk is aan de gemiddeld uitbetaalde melkprijs.

Het belangrijkste verschil is dat er op regionaal niveau een pooling plaatsvindt van de verschillende klassen melk (klasse I, II, III en IV). Doorgaans leidt dit tot een hogere gemiddelde melkprijs, omdat bijvoorbeeld de klasse I-prijs, gebaseerd op consumptiemelkproducten, bijna altijd hoger is dan de klasse III-prijs. Maar doordat de extreme stijging van de kaasprijzen slechts mondjesmaat is gevolgd door hogere prijzen in de andere klassen, leidt deze pooling nu niet tot een hogere, maar juist tot een veel lagere gemiddelde prijs.

Door de Amerikaanse overheid (USDA) worden ook de uitbetaalde melkprijzen verzameld en gemiddelden gepubliceerd. Het landelijk gemiddelde van de‘all milk’ prijs is in juni gestegen naar 18,10 dollar per cwt ofwel met 33 procent ten opzichte van mei. Ter vergelijking: de klasse III-melkprijs steeg in deze periode met 73 procent naar 21,04 dollar.


Betaalde prijzen zijn lager

Geconcludeerd kan worden dat de uitbetaalde melkprijzen in de VS gemiddeld veel minder zijn gestegen dan de klasse III-melkprijs. Wel moet hierbij worden aangevuld, dat het hierbij gaat om een landelijk gemiddelde. Naast verschillen tussen de staten en regio’s zijn er ook tussen de individuele zuivelondernemingen grote verschillen in prijsfluctuaties. Zo wordt bijvoorbeeld niet alle melk gepoold en kunnen er per zuivelonderneming nog aparte inhoudingen en/of toeslagen plaatsvinden.

Hoe groot de melkprijsschommelingen in individuele gevallen kan zijn, blijkt wel uit het feit dat een niet gering aantal melkveehouders noodgedwongen in april de melk heeft moeten laten weglopen.


Melkaanvoer stijgt

Terug naar Nederland. De stijging in de Nederlandse melkaanvoer zette zich in juli (+1,1 procent) voort. Het volume bedroeg in de periode januari tot en met juli 2,2 procent meer dan in dezelfde periode in 2019.

De EU-melkaanvoer (inclusief het Verenigd Koninkrijk) noteerde in juni een plus van bijna een procent. In april en mei was er nog sprake van vrijwel gelijkblijvende volumes. Vooral Ierland en Polen lieten in juni een toename zien. In Duitsland en Frankrijk bleef het volume in deze maand nagenoeg gelijk. Per saldo nam de EU-melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2020 met 1,2 procent toe.


Mondiale zuivellanden

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juni een toename zien. Het sterke herstel in de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (+11 procent) en Uruguay (+6 procent) zette door. Ook in Australië (+5 procent) was dit het geval.

De VS zagen de melkproductie met bijna een procent toenemen. Nieuw-Zeeland realiseerde in de seizoensmatige lagere productiemaand juni voor de tweede maand op rij groei. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste halfjaar van 2020 1,8 procent hoger dan het jaar daarvoor.

De botermarkt is nog altijd stabiel. Na de sterke stijging begin juli is de boterprijs sindsdien op hetzelfde niveau blijven hangen. Er is weinig koopbelangstelling. Maar producenten ervaren geen verkoopdruk, omdat de beschikbaarheid van verse room beperkt is.


Melkpoeders

De notering van mageremelkpoeder daalde vanaf eind juli tot half augustus en stabiliseerde in de tweede helft van augustus. Mageremelkpoeder uit de VS is nog steeds goedkoper dan Europees product. Dat prijsverschil wordt vergroot door de voor Europa ongunstige dollard-eurokoersverhouding. Dit zorgt ervoor dat de afzet naar diverse exportbestemmingen lastig is of al is weggevallen.

De notering van vollemelkpoeder bleef in de maanden juli en augustus vrijwel gelijk. Europees vollemlekpoeder is met het huidige prijsniveau niet interessant voor kopers op de wereldmarkt.

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer