Erosie+zorgt+in+Vlaanderen+voor+veel+bodemverlies
Nieuws
© Twan Wiermans

Erosie zorgt in Vlaanderen voor veel bodemverlies

In Vlaanderen had vorig jaar 38.117 hectare landbouwgrond een erosierisico hoger dan 10 ton bodemverlies per hectare per jaar. Dit blijkt uit de Bodemerosierisico-indicator.

De Bodemerosierisico-indicator is een nieuwe Vlaamse graadmeter die voor het eerst wordt gepubliceerd in 2020. De indicator modelleert het risico op bodemverlies door watererosie. De berekening werd uitgevoerd voor de jaren 2008 tot en met 2019.

Van de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een perceel-teelt-teelttechniekcombinatie die op middellange termijn een te hoog erosierisico inhoudt. Voor 4.677 hectare is het erosierisico acuut.


Acuut gevaar

Op de 4.677 hectare met een acuut erosierisico is het gemiddelde berekende bodemverlies door erosie meer dan 20 ton per hectare per jaar. De gewassen die boeren op deze percelen telen, zijn niet aangepast aan de draagkracht van het perceel en er worden geen of te weinig efficiënte maatregelen genomen om de bodem tegen erosie te beschermen. Op deze percelen vormt erosie een acuut gevaar voor de bodemkwaliteit en het functioneren van de bodem.

In 2016 kwamen er vanuit het landbouwbeleid strengere en verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen, waardoor de oppervlakte met acuut erosierisico halveerde. Sindsdien is er geen duidelijke verdere afname van het erosierisico.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer