Uitbreiding Brabantse onttrekkingsverboden

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat enkele Brabantse waterschappen deze week de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater hebben uitgebreid.

Uitbreiding+Brabantse+onttrekkingsverboden
© Studio Van Assendelft

Waterschap Aa en Maas heeft het verbod uitgebreid voor de districten Beneden Aa, District Boven Aa en District Raam, met uitzondering van De Sambeekse uitwatering en het benedenstroomse gedeelte van de Raam en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse).

Het onttrekkingsverbod is uitgebreid met het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Er gelden uitzonderingen op dit verbod van Aa en Maas. Het gaat om water geven aan vee, onttrekking van water via peilgestuurde drainage en voor deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water.
Waterschap Aa en Maas

Aa en Maas stelt verder beperkingen in aan het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van kapitaalsintensieve teelten. Er mag maximaal 20 kubieke meter per uur door een teler aan een peilvak worden onttrokken.

De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij het waterschap. Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel de onttrekkingen die plaatsvinden op basis van een vergunning, als voor de onttrekkingen die plaatsvinden op grond van de Algemene Regels Keur 2015.


Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta stelt een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in voor de Auvergnepolder bij Halsteren. Dat gebeurt om het water zoveel mogelijk op peil te houden. Daarnaast sluit het waterschap de inlaat vanuit het Schelde-Rijnkanaal om te voorkomen dat blauwalgen in de polder terechtkomen.

Ook de inlaat de Ever bij de Nieuwe Roosendaalse Vliet wordt afgesloten vanwege de grote hoeveelheid blauwalgen. Tegelijkertijd stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in voor het gebied Wildenhoek in Kruisland. Dat is nodig, omdat door een lage waterstand schade aan oevers en kaden kan optreden en de kans op sterfte van dieren en planten in het water stijgt.


Waterschap De Dommel

Sinds 4 juni geldt er een tijdelijk onttrekkingsverbod in bijna het hele Dommelgebied, behalve voor de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal en de Zandleij. Er geldt elk jaar een standaardverbod van 1 april tot 1 oktober voor het stroomgebied Reusel inclusief Nete, het stroomgebied Beerze ten zuiden van het Wilhelminakanaal en Eindhoven Park Meerland. In de gebieden waar water wordt ingelaten, bij Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel, geldt een permanent onttrekkingsverbod.


Waterschap Rivierenland

Ook in het rivierengebied is het droog. Om te zorgen dat het waterschap water in de sloot kan houden, vraagt waterschap Rivierenland aan boeren om verstandig te beregenen, zodat het aan de vraag kan blijven voldoen. Bijvoorbeeld 's nachts, als er minder verdamping is of in onderlinge afstemming beregenen.

Dankzij de rivieren lukt het om vrijwel het hele rivierengebied van water te voorzien. Dat kost wel moeite als regen uitblijft. Het groeiseizoen, verdamping, begroeiing in sloten en de grote vraag naar water maken peilbeheer een uitdaging met zo veel mogelijk maatwerk per gebied of teelt. Op de websites van de waterschappen vindt u meer gedetailleerde informatie over de onttrekkingsverboden per gebied.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  32° / 18°
  10 %
 • Maandag
  28° / 20°
  55 %
 • Dinsdag
  27° / 17°
  65 %
Meer weer