RFC%3A+stabiele+omzet+maar+flink+minder+winst
Nieuws
© Nieuwe Oogst

RFC: stabiele omzet maar flink minder winst

De coronapandemie heeft er flink ingehakt bij Royal FrieslandCampina (RFC). Ondanks een stabiele omzet daalde de winst met 37,2 procent, vergeleken met vorig jaar. Leden-melkveehouders kunnen per 1 september een interim-uitkering van 0,22 euro per 100 liter op hun bankrekening tegemoetzien. Vorig jaar was dat nog 0,65 euro per 100 kilo.

RFC begon het jaar goed met hogere resultaten in het eerste kwartaal dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar in het tweede kwartaal had de coronapandemie een grote impact op de bedrijfsvoering en resultaten.

Dat kwam met name door een sterke daling van de 'out-of-home-omzet' en lagere basiszuivelprijzen. Ook daalde de verkoop van kindervoeding in Hongkong, door dichte grenzen met China. Dit werd deels gecompenseerd door hogere winst in de businessgroep Consumer Dairy en Ingredients.


Winst onder druk

Uiteindelijk daalde het totale bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2020 met 17,2 procent en de winst met 37,2 procent. De business groups Consumer Dairy en Ingredients zagen het bedrijfsresultaat substantieel toenemen (met respectievelijk 18,1 procent en 21,9 procent), de business groups Specialised Nutrition en Dairy Essentials rapporteerden daarentegen een lager bedrijfsresultaat (respectievelijk -16,5 procent en -50,5 procent).

Dairy Essentials zag het bedrijfsresultaat vanaf het einde van het eerste kwartaal aanzienlijk verslechteren, door een flinke daling van de basiszuivelprijzen en herstructureringslasten voor de voorgenomen sluiting van de productielocatie Rijkevoort.

Consumer Dairy liet een stijging in het bedrijfsresultaat zien, ondanks het grotendeels wegvallen van winstgevende marktsegmenten als 'foodservice', door de coronapandemie.


Melkprijs gedaald

Melkveehouders voelden de slechtere resultaten in de portemonnee. De melkprijs voor de leden-melkveehouders over het eerste halfjaar van 2020 daalde met 3,5 procent naar 36,59 euro per 100 kilo melk. In de eerste helft van 2019 werd nog 37,90 euro uitbetaald.

De interim-uitkering is daardoor ook lager. Melkveehouders kunnen op 1 september 0,22 euro per 100 kilo bijschrijven op hun rekening. Vorig jaar was dat 0,65 euro.

De melkaanvoer van de leden-melkveehouders is in de eerste helft van 2020 met 1,1 procent gestegen tot 5.144 miljoen kilo. Deze stijging werd met name veroorzaakt door de gunstige weersomstandigheden in de eerste helft van 2020.

Ongekende situatie

Volgens CEO Hein Schumacher heeft de coronapandemie in de eerste helft van 2020 tot marktomstandigheden geleid die het zuivelconcern nog niet eerder heeft gezien. 'In veel landen moesten mensen door lockdowns binnen blijven en werden de horeca en andere 'out-of-homekanalen' gesloten. Basiszuivelprijzen daalden flink, maar bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld voor transport en zeecontainers, stegen daarentegen.'

In deze ongekende situatie zijn de leden-melkveehouders altijd melk blijven leveren die op tijd werd opgehaald en volledig werd verwerkt op de productielocaties. 'Ook onze klanten hebben we de afgelopen maanden steeds van producten kunnen blijven voorzien', aldus Schumacher.


Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de rest van het jaar lijken voor RFC vooralsnog niet florissant. De wereldeconomie zal in 2020 naar verwachting een grote, negatieve invloed van de coronapandemie ondervinden en daarna slechts langzaam herstellen. Met het oog hierop zal RFC verder ingrijpen in de kostenstructuur van de onderneming en maatregelen nemen om de productiviteit structureel te verhogen. 'Hieraan gekoppelde herstructureringskosten zullen de winstgevendheid van RFC in 2020 negatief beïnvloeden', voorspelt Schumacher.

In lijn met het voorafgaande werd onlangs de voorgenomen sluiting (in de tweede helft van 2020) aangekondigd van de productielocatie in het Brabantse Rijkevoort.


Positieve ontwikkelingen

Maar Schumacher ziet ook positieve ontwikkelingen. De onderneming heeft zich razendsnel aangepast aan een nieuwe situatie van 'business as unusual', zoals ze dat binnen FrieslandCampina zijn gaan noemen. 'Er is een enorme focus op het primaire proces, op het produceren en leveren van onze producten. En we maken enorme slagen met verdere digitalisering en e-commerce.'

Ook heeft het bedrijf de marktposities in Ingrediënten wereldwijd en belangrijke consumentenmarkten de afgelopen periode weten te versterken. Denk aan China, Indonesië, Nigeria, Pakistan en thuismarkten Nederland en Duitsland.

Vooruitkijkend gaat de CEO er op dit moment vanuit dat RFC in 2020 in een wereldwijde recessie terechtkomt en dat het herstel hiervan tijd zal vergen. 'Dit vereist dat we verder ingrijpen in onze kostenstructuur en maatregelen nemen om onze productiviteit structureel te verhogen. Maar we zullen ook blijven investeren in onze merken, innovaties, verkoopkanalen en groeimarkten. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat we sterker uit deze uitdagende periode tevoorschijn komen.'

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer