Elf+RFC%2Dboeren+gebruiken+vertrekregeling
Nieuws
© FrieslandCampina

Elf RFC-boeren gebruiken vertrekregeling

Elf melkveehouders zijn in de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 vertrokken bij Royal FrieslandCampina (RFC) via de vertrekregeling. Dat zijn er opvallend minder dan de 230 boeren die in de vorige periode (2018-2019) bij de zuivelgigant vertrokken.

Vorig jaar vertrok een recordaantal boeren bij het zuivelbedrijf. De hausse aan vertrekkende ondernemers lijkt nu tot stilstand te zijn gekomen.

De regeling komt nog voort uit de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008. Die fusie werd onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese Commissie. Er is toen afgesproken dat er door de regelingen 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van andere partijen moet komen. De Dutch Milk Foundation (DMF) geeft sinds 1 juli 2009 uitvoering aan deze regelingen. En ook aan de Regeling Beschikbaarstelling Melk.

De vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere melkverwerker. De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5 euro per 100 kilo, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie dient.


38 procent van totale hoeveelheid melk

In de afgelopen periode zijn er twaalf aanvragen bij DMF gedaan voor de vertrekpremie, waarvan er elf zijn toegewezen. In totaal deden in de afgelopen elf jaar 419 bedrijven een beroep op de regeling, waarvan er 398 werden toegewezen. Met de toegekende vertrekpremie is 458 miljoen kilo melk gemoeid. Dat is 38 procent van de totale hoeveelheid die beschikbaar is.

De Regeling Beschikbaarstelling Melk is bedoeld voor de levering van melk door FrieslandCampina aan de twee bedrijven in Nijkerk en Bleskensgraaf die in het kader van de fusie zijn verkocht. De fabrieken zijn in bezit van Arla (Nijkerk) en De Graafstroom (Bleskensgraaf). Ook werd er via deze regeling melk aan andere partijen geleverd.

Op dit moment is via deze regeling alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. De volumes van de leden die gebruikmaken van de vertrekregeling worden verrekend met de volumes die zijn gereserveerd voor de verkochte bedrijven.

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 1°
  10 %
Meer weer