15+miljoen+euro+voor+FruitDelta+Rivierenland
Nieuws
© Vidiphoto

15 miljoen euro voor FruitDelta Rivierenland

Er komt een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar voor de FruitDelta Rivierenland vanuit de deze week ondertekende Regio Deal. Het geld is onder meer bedoeld om de tuinbouwsector in het gebied in het westelijke deel van Gelderland te versterken.

Van de 15 miljoen euro is de helft afkomstig van het rijk, 3 miljoen euro van provincie Gelderland en 4,5 miljoen euro van projecten die vanuit de Regio Deal worden gefinancierd.

De tuinbouwsector is prominent onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt. Het geld uit de Regio Deal moet deze sector, alsmede de agrologistiek, recreatie en toerisme, 'economisch verslimmen, versterken en verduurzamen'.


Vitaliteitsplan

In verband met de coronacrisis komt er ook een vitaliteitsplan dat ondernemers ondersteunt nu hun afzet van bijvoorbeeld streekproducten door de afname van het aantal recreanten en toeristen is gereduceerd. Vanuit de Regio Deal wordt ingezet op het trekken van meer bezoekers en het stimuleren van het gebruik van streekproducten door consumenten en telers beter met elkaar te verbinden. Ook worden telers ondersteund bij het verder verduurzamen van hun streekproducten.

De tuinders uit de regio Rivierenland zijn verenigd in de Greenport Gelderland en stelden vorig jaar het programma 'Duurzaam verder, versnellingsagenda tuinbouw Gelderland 2030' op. De Regio Deal zorgt ervoor dat enkele projecten uit dit programma versneld kunnen worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op het verduurzamen van de energie-infrastructuur. De agribusiness in het gebied zorgt ervoor dat de regio met 70 procent van het gas- en 40 procent van het elektriciteitsgebruik de 'grootste energieslurper van Gelderland' is, zo staat in de Regio Deal.


Watermanagement

Een ander belangrijk aspect van de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland is watermanagement. De schommelingen van het waterpeil, recente droge zomers en het omgaan met bijbehorende beregeningsverboden en klimaatadaptatie worden omschreven als 'majeure opgaven'. Tegelijkertijd is het water van levensbelang voor de agrarische grondgebruikers in het gebied.

Voor de tuinbouw zijn waterbeschikbaarheid, schommelende waterstanden en verdroging steeds groter wordende problemen. De Regio Deal voorziet hierin. 'Met deze Regio Deal is er een momentum ontstaan om deze opgave gezamenlijk en structureel verder aan te pakken.' Er wordt onder andere geïnvesteerd in een optimale waterinrichting en waterbesparing.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer