Onderzoek+naar+meer+natuur%2D+en+landschapsbeheer+Overijssel
Nieuws
© ZLTO

Onderzoek naar meer natuur- en landschapsbeheer Overijssel

Er komt een onderzoek naar mogelijke uitbreiding van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Overijssel. Provinciale Staten stemden donderdagavond vrijwel unaniem in met een door het CDA geïnitieerd voorstel hiertoe.

Alleen de SP stemde tegen de motie die werd ingediend bij de behandeling van de Perspectiefnota. De motie werd ingegeven door de constatering dat boeren in de rij staan om mee te doen aan agrarisch natuurbeheer, maar dit niet overal in de provincie kan. De motie roept Gedeputeerde Staten op om uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer te onderzoeken, ook in de 'witte gebieden' waar dit nu nog niet mogelijk is vanwege regelgeving.


'Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan een bijdrage leveren aan de landelijke, maar ook provinciale doelstellingen voor een natuurinclusieve, duurzame landbouw met perspectief, het verlagen van de stikstofemissie, het versterken van de natuur en biodiversiteit en een mooier landschap', aldus het CDA over de motie.

'Voorwaarde is dan wel dat boeren die aan agrarisch natuurbeheer meedoen, over meerdere jaren financiële zekerheid wordt geboden', zegt CDA-Statenlid Karin van der Toorn. 'Deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft financiële consequenties, want boeren zullen een vergoeding moeten ontvangen voor het uitvoeren van maatschappelijke diensten en een lagere opbrengst van hun grond.'


Deskundige begeleiding

Opzet is dat de boeren deskundig worden begeleid als ze aan de slag gaan. 'Er melden zich veel boeren bij de agrarische collectieven die graag een bijdrage willen leveren aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer, maar voor wie het nu onmogelijk is door ontoereikende budgetten en de begrenzing van leefgebieden', aldus Van der Toorn.

De CDA'er kreeg tijdens de behandeling van het onderwerp veel steun van andere fracties, al waren GroenLinks en Partij voor de Dieren kritisch. 'Ik steun het onderzoek, maar heb grote twijfels over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer', sprak Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren. Manouska Molema van GroenLinks wilde zekerheid dat er voor deze plannen geen geld zou worden weggehaald bij natuurbescherming.


Middelen

Van der Toorn: 'Het is aan Gedeputeerde Staten om te kijken waar middelen worden weggehaald. Maar het is zeker niet de bedoeling om dit geld bij natuurbescherming weg te halen.'

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher steunt het initiatief. 'Ik zeg niet direct ja tegen het financieren van meer agrarisch natuurbeheer, maar wel tegen het onderzoek.'Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer