Drentse+Staten+willen+meer+grip+op+zonneweides
Nieuws
© Dirk Hol

Drentse Staten willen meer grip op zonneweides

Provinciale Staten van Drenthe willen dat de provincie met de provinciale omgevingsvisie in de hand strenger gaat toezien op vestiging van zonneparken. Ze vrezen anders vergaande aantasting van het landschap.

De VVD-fractie diende woensdag samen met CDA en Sterk Lokaal een motie in waarin werd aangedrongen op het strikter hanteren van de zonneladder. Die gaat uit van eerst de daken vol leggen, dan overhoekjes invullen en als dat niet genoeg is locaties zoeken in het buitengebied.

'Daken leveren energie, grond levert voedsel', moet volgens VVD-Statenlid Karin Zwaan-Alberts het uitgangspunt zijn. 'Een goede landschappelijke inpassing moet voorop staan. Dat betekent kritisch zijn op het opofferen van vruchtbare landbouwgrond.'


Gemeenten helpen

De motie kreeg steun van de meeste andere fracties in Provinciale Staten, met uitzondering van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De Statenleden riepen Gedeputeerde Staten op gemeenten te helpen bij het beoordelen van initiatieven.

Die gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de vergunningaanvragen. 'We moeten als provincie gemeenten niet overrulen, maar samen kijken hoe je het toepassen van zonne-energie het beste kunt invullen', stelde Bernadette van den Berg van de ChristenUnie.

Drenthe is erg gewild bij initiatiefnemers van zonneparken. Er is voldoende ruimte, doordat de provincie relatief dun bevolkt is. Daar staat tegenover dat daardoor ook de netcapaciteit grotendeels beperkter is dan in andere delen van Nederland.


Niet op slot

Ewoud Bos van GroenLinks waarschuwde zijn collega-Statenleden de ontwikkeling van zonneweiden niet op slot te zetten. 'Geen zonnepanelen op landbouwgrond gaat ons te ver. Als een boer wil stoppen en een zonne-akker mogelijk maakt, moet dat kunnen. Zeker als dat landschappelijk ook mooi wordt ingepast. Het levert ook nog stikstofwinst op.'

Gedeputeerde Henk Brink reageerde prima te kunnen leven met de oproep van de Staten. Hij merkt dat de Drentse wethouders worstelen met de ontwikkeling van zonneparken. 'Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Hoe krijg je zonne-energie op de juiste plaats opgewekt en hoe kun je als gemeente tegelijk voldoen aan de doelstelling van 50 procent duurzame energie?'

Brink zei de indruk te hebben dat gemeenten de zonnepanelen het liefst zelf ook op de daken willen zien. 'Daar gaan we ze in steunen.' Hij nuanceerde nog de urgentie van het probleem. 'Er is nu nog onvoldoende capaciteit in Drenthe om al die initiatieven ook aan te sluiten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer