Schouten+wil+verder+met+Veldleeuwerik
Nieuws
© Eigen Foto

Schouten wil verder met Veldleeuwerik

Landbouwminister Carola Schouten laat de komende periode onderzoeken hoe het bestaande praktijknetwerk van Veldleeuwerik in aangepaste vorm onderdeel kan zijn van de kennisinfrastructuur in de akkerbouw.

De bewindsvrouw geeft daarmee aan dat ze verder wil met Veldleeuwerik. In een brief aan de Tweede Kamer gaat ze in op de resultaten van de verkenning naar de perspectieven van het praktijknetwerk voor verduurzaming in de akkerbouw. Tevens meldt ze dat verkenner en voormalig directeur van BO Akkerbouw Matthé Elema verder gaat als kwartiermaker om de voortgang van Veldleeuwerik verder vorm te geven.

De opdracht aan de kwartiermaker stelt het ministerie vast samen met BO Akkerbouw. Het is de bedoeling dat Elema al rond de zomer met een plan komt om het voormalige Veldleeuwerik-netwerk te implementeren in een nieuw netwerk. Schouten doet verder de toezegging dat ze de huidige ondernemersgroepen van Veldleeuwerik die nog actief zijn, blijft ondersteunen.


Erfenis benutten

Als verkenner kreeg Elema van minister Schouten de opdracht om te onderzoeken hoe de wisselwerking tussen kennis en praktijk in de akkerbouw kan worden versterkt en hoe de erfenis van Veldleeuwerik daarvoor benut kan worden. Uit gesprekken met stakeholders blijkt een brede waardering voor Stichting Veldleeuwerik. Dat geldt met name voor de integrale benadering van de systematiek en de intrinsieke motivatie van telers om te verduurzamen.

Tegelijkertijd stelt Elema vast dat het binnen Veldleeuwerik onvoldoende is gelukt om een meerprijs te verkrijgen voor de duurzaam geteelde producten. Verder zijn afgelopen jaar veel ketenpartijen afgehaakt, waaruit blijkt dat er uiteindelijk onvoldoende financiële waardering is. De stakeholders zien het ondernemersnetwerk als meest waardevolle activiteit van de stichting, maar stellen wel dat modernisering nodig is.


Oprichting nieuw netwerk

Belangrijkste aanbeveling in de verkenning is de oprichting van een nieuw praktijknetwerk met telers die werken aan duurzaamheid in regionale ondernemersgroepen. Dit aansluitend op de wens van de sector, de overheid en het onderzoek dat dit een onderdeel is van de totale kennisinfrastructuur voor de akkerbouw. Het nieuwe netwerk houdt zich onder meer bezig met projecten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

De geraadpleegde Veldleeuwerik-telers zien deze aanbeveling als kans om hun aanpak in stand te houden. Het nieuwe praktijknetwerk moet fungeren in aanvulling op bestaande ondernemersgroepen en openstaan voor telers die voorheen niet betrokken waren bij Veldleeuwerik. De minister zegt toe om de Kamer nog voor de zomer bij te praten over de vorderingen van de kwartiermaker.


Geen Veldleeuwerik 2.0

Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw, vindt dat de verkenning van Elema aantoont dat er behoefte is aan een netwerk om innovaties op het gebied van duurzaamheid te kunnen testen. 'Er komt in dat kader heel veel wet- en regelgeving op ons af. Het is goed dat we vooraf goed kunnen bepalen wat haalbare en betaalbare oplossingen zijn voor de verduurzaming van onze sector.'

Van Wenum verwacht dat praktijknetwerken beter functioneren dan bijvoorbeeld certificaten met van buitenaf opgelegde regels. 'Het hoeft geen Veldleeuwerik 2.0 te worden. De invulling zal anders zijn en het netwerk moet openstaan voor telers die geen ervaring hebben met de systematiek van Veldleeuwerik. Het is belangrijk dat het een breedgedragen initiatief is.'

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer