WUR: 'Ontheffing scheurverbod mogelijk'

Een ontheffing voor het scheurverbod op permanent grasland in Natura 2000-gebieden brengt, onder bepaalde voorwaarden, geen negatieve effecten met zich mee op kwetsbare natuur. Dat is de uitkomst van een onderzoek door Wageningen University & Research (WUR), in opdracht van LTO Noord en de provincies Gelderland en Overijssel.

WUR%3A+%27Ontheffing+scheurverbod+mogelijk%27
© jos thelosen

Een gedeeltelijke ontheffing voor het scheurverbod zou binnen voorwaarden kunnen passen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat bleek in 2018 al uit een studie. Die conclusie is nu nader uitgewerkt, zegt Edo Gies namens het WUR-onderzoeksteam. 'Per perceel is een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele data en kennis.'

Volgens Gies heeft het scheuren van permanent grasland geen effect op hoogproductieve graslanden. Maar het kan wel effect hebben op het bodemleven. En er bestaat een kans dat er nitraat af- en uitspoeling optreedt naar aangrenzende kwetsbare natuur.

Voorwaarden voor ontheffing

Dat leidt ertoe dat een ontheffing wel mogelijk is, maar alleen indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo zou het scheuren in het voorjaar moeten gebeuren en niet in het najaar. Ook zijn er aanbevelingen voor de mate en het moment van bemesting en voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovendien zou er een soort bufferstrook van enkele meters moeten komen tussen enerzijds grasland en anderzijds kwetsbare natuur, beken en houtwallen. Dat zorgt ervoor dat afspoeling zoveel mogelijk wordt voorkomen en de biodiversiteit wordt beschermd.

Feedback boeren

In het onderzoek werden de Overijsselse gebieden Wieden-Weerribben en Dal van de Mosbeek/Springendal onder de loep genomen. In Gelderland ging het om de Veluwe en de Rijnstrangen. De komende tijd worden de definitieve conclusies en aanbevelingen opgesteld op basis van feedback vanuit boeren die grasland hebben in de bewuste Natura 2000-gebieden.

LTO Noord heeft, met de bevindingen van het onderzoek, goede hoop dat er ook vanuit het ministerie van LNV op korte termijn groen licht komt voor een ontheffing voor het scheurverbod. Maar daarvoor is eerst akkoord nodig vanuit de Europese Unie. Brussel leek lange tijd niet erg happig te zijn op het verlenen van een ontheffing, maar dit lijkt inmiddels geen belemmering meer te zijn.

Zodra de toestemming er is, zullen provincies en LTO Noord gezamenlijk om een ontheffing vragen voor de bewuste gebieden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer