LTO+bezorgd+om+advies+geborgde+zetels
Nieuws
© It’s A Léonie Photography Vaarhorst

LTO bezorgd om advies geborgde zetels

LTO Nederland is bezorgd over de positie van geborgde zetels bij de waterschappen. De organisatie twijfelt ook aan de objectiviteit van de commissie die advies moet uitbrengen over geborgde zetels.

De geborgde zetels betekenen dat er in het waterschapsbestuur altijd vertegenwoordigers zijn uit de agrarische sector, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. De Tweede Kamer had minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Rijkswaterstaat gevraagd de noodzaak hiertoe te onderzoeken.


De minister heeft een commissie gevormd die de de opdracht heeft gekregen om alle argumenten boven tafel te krijgen en tot een afgewogen visie te komen over de manier waarop het waterschapsbestuur moet worden samengesteld. Het is de bedoeling dat deze commissie voor 1 juni advies uitbrengt, maar het is niet zeker of dat ook gebeurt. Over het advies gaat de minister met de Tweede Kamer in debat.


Twijfel over adviescommissie

Wim van Gorsel, akkerbouwer en algemeen bestuurslid bij Waterschap Scheldestromen, is bezorgd over dit advies, met name omdat drie van de vijf commissieleden zich in het verleden kritisch hebben uitgelaten over de geborgde zetels. Een van hen, Paul van Erkelens, heeft bij zijn afscheid als dijkgraaf in december 2019 gezegd dat de geborgde zetels mogen worden geschrapt.

'Ik hoop natuurlijk dat ik het verkeerd heb', zeg Van Gorsel. 'Maar gezien hun uitlatingen in het verleden vraag ik me af hoe onafhankelijk hun advies is en wat hun advies dan waard is? Wanneer je de slager onderzoek laat doen over wat beter is voor de mens; brood of vlees moet je niet verwonderd zijn over zijn advies.'

Het ministerie stelt dat bij de samenstelling van de commissie 'een beroep is gedaan op externe deskundigheid vanuit verschillende achtergronden'. Dat schreef de minister in een Kamerbrief op 21 februari. LTO heeft, samen met onder meer VNO-NCW, de zorg om de geborgde zetels kenbaar gemaakt bij het ministerie.


Afhankelijk van waterschappen

De geborgde zetels zijn er niet voor niets, benadrukt Van Gorsel. 'Het land waar ons voedsel op wordt geproduceerd, ligt onder of net boven de zeespiegel. Daarnaast hebben de waterschappen te maken met enorme opdrachten, zoals zeespiegelrijzing, langdurige droogte en wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. De land- en tuinbouw is afhankelijk van het goed functioneren van de waterschappen.'

'De wetgever heeft destijds bepaald dat de belangen van de landbouw, de bedrijven en de natuur zo belangrijk zijn, dat deze geborgd dienen te zijn in het bestuur', zegt Van Gorsel. Ook moeten we constateren dat er in de politiek meer en meer versnippering plaatsvindt, waardoor steeds meer partijen de politieke arena betreden, zodat de belangen van de sectoren, die via de geborgde zetels vertegenwoordigd worden, steeds minder vertegenwoordigd worden via de politiek, concludeert Van Gorsel.


Principles on Water Governance

De belangen van de agrarische sector zijn dermate groot en worden alleen maar groter, stelt Van Gorsel, zodat de geborgde zetels onmisbaar zijn om deze belangen ook in de toekomst te blijven borgen. Ook sluiten de geborgde zetels naadloos aan bij het advies van de landensamenwerkingsverband OESO 'Principles on Water Governance', waarin 'interest, pay, say' een prominente rol spelen, vindt hij.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 4°
  30 %
 • Dinsdag
  16° / 2°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
Meer weer